Handlingar

Handlingar Össeby Hembygdsförening

Kallelse till Årsmöte

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte tisdagen den 28 mars kl 19.00

i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka.

Vi börjar med servering och underhållning av Kvarntorpskvartetten med Kjell Husberg och hans vänner som spelar musik av Bellman och Taube. Därefter blir det sedvanliga mötesförhandlingar.

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga sju dagar innan på www.ossebyhbf.se och finnas för utdelning på mötet. Den ekonomiska redovisningen publiceras inte på hemsidan. De som önskar få dessa i pappersform eller övriga handlingar innan mötet kan anmäla detta till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171 så skickas de med post.VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023


VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024


DAGORDNING och VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2024


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2023


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021