Evenemang

Evenemang - Ladda ner vinterprogrammet HÄR

Julkonsert – två tillfällen TYVÄRR INSTÄLLT

Lördag den 18 december kl 16.00 i Vada kyrka och söndag den 19 december kl 16.00 i Kårsta kyrka


Össeby kyrkokör i samarbete med hembygdsföreningen skapar skön julstämning. Orkester Dahlkvist med vänner bjuder in oss alla till en glädjefylld julmusikfest.


Inför det nya året


Nyårsafton kl 18.00 i Össeby kyrkoruin


Gudstjänst med Per-Johan Svärd. Kollekten går till hembygdsföreningen.


Gamla tiders vägar och resande


Söndag den 27 februari i Kårsta församlingsgård, 

intill Kårsta kyrka.

Servering kl 12.00–14.00 (direkt efter gudstjänsten).

Kl 12.30 börjar dagens program:


Hur reste man förr? Var övernattade man? 

Höger- eller vänstertrafik? Och var kom alla hästar ifrån?


Med hjälp av kartor, resejournaler och statliga lagar och förordningar berättar Charlotte Brusewitz om färdvägar och gästgiverier i vårt landskap i gamla tider.


Gamla tiders klädesvanor


Söndag den 13 mars i Kvarnstugan, Brottby.

Servering kl 12.00–14.00.

Kl 12.30 börjar dagens program:


Hur klädde man sig på landsbygden förr? Wiveca Linderström, som har dokumenterat och skrivit om bondebefolkningens dräkter och smycken, berättar och visar på exempel.


Wiveca är verksam i hembygdsförbundets textil- och dräktgrupp, och nu även engagerad med att sy delar till vår fina Össeby-dräkt.


I gamla tider var det viktigt att klä sig efter sitt stånd. Klädeslyx var inte

tillåten och kunde i samband med gudstjänstbesök leda till bestraffning. 

Kläderna var i många fall lokalt framställda. Men modet präglades 

också mycket av närheten till Stockholm och det utbud som fanns där. 

Av 1850-talets sockenbeskrivning för Össeby(-Garn) framgår:


”Som Socknen ligger belägen endast 3 mil från Stockholm, är klädedrägten hos 

arbetsfolket i förhållande till de tillgångar de hafva att dem köpa i Stockholm af derstädes aflagda kläder. De bättre bönderna nytja fina klädeskläder. 

Quinnfolken nytja högst sällan några hemma förfärdigade tyger, utan 

köpas de i Stockholm.”

Spår av en skogssamisk befolkning i Mellansverige


Söndag den 24 april i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka.

Servering kl 12.00–14.00 (direkt efter gudstjänsten).


Kl 12.30 börjar dagens program:


Fil Dr Gunilla Larsson berättar om och visar bilder på de spår i form av fornlämningar, hantverk, ortnamn och historiska källor som finns av en skogssamisk befolkning i Mellansverige. Hon berättar också hur man har levt, vilka näringar man har haft och hur relationerna var till allmogebefolkningen. 

Hon tar upp sockenlappsinstitutionens uppkomst och svarar på frågan vad som hände sedan med 

samerna i våra trakter.


Intressant är att nära Lappdal i Vada finns en så kallad ”Liggande höna”, en fornlämning som består av en uppallad större sten på tre mindre stenar, en typ av samiska heliga platser.


Se även www.ossebyhbf.se och Össeby Hembygdsförenng på Facebook.

Programmet är i samarrangemang med Össeby församling och Kulturnämnden i Vallentuna kommun. Med reservation för eventuella ändringar på grund av pandemiläget.

Årsmöte


Måndag den 28 mars kl 19.00 i Angarns församlingshem.


Särskild kallelse kommer längre fram.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter.

 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8