Evenemang

Evenemang - Ladda ner vinterprogrammet HÄR

Kallelse till Årsmöte 

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte måndagen den 28 mars kl 19.00 

i Angarns församlingshem, intill Angarns kyrka. 

Vi börjar med servering och musikunderhållning av 

Roslagsvår med Benny Johansson och hans vänner. 

Därefter blir det sedvanliga mötesförhandlingar. 

Enligt föreningens stadgar kommer samtliga 

årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga sju dagar innan på www.ossebyhbf.se och finnas för utdelning 

på mötet. 

De som önskar få handlingarna i pappersform innan mötet kan anmäla detta till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman 070-610 5171, så skickas de med post.


Gamla tiders klädesvanor 

Söndag den 13 mars i Kvarnstugan, Brottby. 

Servering kl 12.00–14.00. 

Kl 12.30 börjar dagens program: 

Hur klädde man sig på landsbygden förr? 

Wiveca Linderström, som har dokumenterat och skrivit om bondebefolkningens dräkter och smycken, berättar och visar på exempel. 

Wiveca är verksam i hembygdsförbundets textil- och dräkt¬grupp, och nu även engagerad med att sy delar till vår fina Össeby-dräkt. 

I gamla tider var det viktigt att klä sig efter sitt stånd. 

Klädeslyx var inte tillåten och kunde i samband med 

gudstjänstbesök leda till bestraffning. Kläderna var i många fall lokalt 

framställda. Men modet präglades också mycket av närheten till Stockholm och det utbud som fanns där. 

Av 1850-talets sockenbeskrivning för Össeby(-Garn) framgår: 

”Som Socknen ligger belägen endast 3 mil från Stockholm, är klädedrägten hos arbetsfolket i förhållande till de tillgångar de hafva att dem köpa i 

Stockholm af derstädes aflagda kläder. 

De bättre bönderna nytja fina klädeskläder. 

Quinnfolken nytja högst sällan några hemma förfärdigade tyger, utan 

köpas de i Stockholm.” 

Spår av en skogssamisk befolkning i Mellansverige Söndag den 24 april i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka. 

Servering kl 12.00–14.00 (direkt efter gudstjänsten). 

Kl 12.30 börjar dagens program: 

Fil Dr Gunilla Larsson berättar om och visar bilder på de spår i form av fornlämningar, 

hantverk, ortnamn och historiska källor som finns av en skogssamisk befolkning i Mellansverige. 

Hon berättar också hur man har levt, 

vilka näringar man har haft och hur 

relationerna var till allmogebefolkningen. 

Hon tar upp sockenlappsinstitutionens 

uppkomst och svarar på frågan vad som 

hände sedan med samerna i våra trakter. 

Ortnamn på Finn- och Lapp- pekar på äldre samiska bosättningar. Intressant är att nära Lappdal i Vada finns en så kallad ”Liggande höna”, en 

fornlämning som består av en uppallad större sten på tre mindre stenar, en typ av samiska 

heliga platser. 

Friluftsgudstjänst 

Kristi Himmelsfärds dag den 26 maj kl 11.00 i Össeby kyrkoruin. 

Traditionellt program – denna gång med Håkan Simonsson som präst. Fanvakt från Vallentuna hemvärnskamrater 

med hembygdsföreningens fana. 

Medtag eget fika. Kyrkogårdsvandring 

Söndag den 29 maj kl 13.00 vid Vada kyrka. 

Vi tittar närmare på och berättar vad som döljer sig 

bakom namnen på de gamla gravstenarna. Det blir en 

intressant bygdehistoria om personer och släkter som länge funnits i Vada. 

Som guider medverkar Björn Wester, Kerstin Balck-Ahlén, Anna Maria Ahlén, 

Susanne Lilja och Börje Sjöman. 

Men vi tror att det också finns fler som kan medverka och bidra med 

berättelser. 

Tre fynd från arkeologisk utgrävning, Vada kyrkogård. 

Foto: John Hamilton, Arkeologerna. 

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter.

 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8