Evenemang

Evenemang - Ladda ner vårprogrammet HÄR

TANNASG PIPE BAND 


Den 27 Augusti blir det skotsk musik än en gång vid hembygsgården. Kl 12 börjar säckpiporna ljuda från kvarnen och ett trevligt musikprogram inleds med marscher på den skotska höglandspipan samt sånger från skottland av bandet Comaradh.

vid regn flyttas evenemanget till Dalbecks lada i Ösby (Gröna villan 1 km norrut längs gamla norrtäljevägen.)

Vårvandring

Lördagen den 6 maj, samling på parkeringen nedanför Kvarnstugan kl 10.00


En lätt vandring ca 3 km i Bergsättra – Gillberga med Bengt Dahlbeck som ledare. Vi tittar på en gammal naturbetesmark och fortsätter på en lätt skogsslinga där Bengt berättar om skogen. 

Vi avslutar med egen medhavd matsäsck vid Bergsättra 12.30.


Friluftsgudstjänst

Kristi Himmelsfärds dag den 18 maj kl 11.00 i Össeby Kyrkoruin


Traditionellt program – denna gång med Håkan Simonsson som präst. Fanvakt från Vallentuna hemvärnskamrater med 

hembygdsföreningens fana. 

Medtag eget fika.Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 28 maj kl 12.00–15.00


Servering i hembygdsgården. Efter förra årets uppskattade konsert gästar oss även i år Brunnsoktetten med blåsmusik från förrförra sekelskiftet. Med programtiteln ”Inte bara mässingen!” högtidlighåller vi även blåsmusikens dag som firas denna helg. Musikprogrammet börjar kl 13.

I händelse av regn flyttas arrangemanget till Ösby.


Kyrkor visas


I samband med kyrkkaffe efter gudstjänster kommer 

Börje Sjöman att medverka i visning av Angarns kyrka söndagen 4 juni kl 12.30, Össeby-Garns kyrka söndagen 11 juni kl 12.30 och Vada kyrka söndagen den 18 juni kl 12.30. I varje kyrka är det också gudstjänst samma dagar med början kl 11.00.


Fixarkväll

Måndag den 19 juni kl 18.00 vid Kvarnstugan och kvarnen


Vi förbereder i hembygdsgården inför 

midsommarfirandet och bjuder på fika.


Majstången kläs

Torsdagen den 22 juni kl 18.00


Vi klär majstången. Ta gärna med blommor att smycka med. Vi bjuder på varmkorv och dricka.


Midsommarfirande vid Kvarnstugan och kvarnen

Midsommarafton den 23 juni kl 11.00–14.00


Serveringen öppnar kl 11.00. Jerres spelar midsommarhits. Stångresningen börjar kl 12.00, därefter dans kring stången. Affischering och information kommer på Facebook och föreningens webbsida.
Friluftsgudstjänst

Midsommardagen den 24 juni kl 11.00 i Össeby Kyrkoruin


Håkan Simonsson tjänstgör som präst, och kollekten går till 

hembygdsföreningen. Medtag eget fika.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 30 juli kl 12.00–15.00


Servering och visning av hembygdsgården.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 27 augusti kl 12.00–15.00


Servering i hembygdsgården. Kl 13 kommer Tannasg Pipe Band återigen och underhåller oss med musik och sång 

från Skottland. 

I händelse av regn flyttas arrangemanget till Ösby.


Skolmuseet och Klockarborg


Skolmuseet i Lilla Garn öppnar för visning söndagen den 21 maj och söndagen den 28 maj, båda gångerna kl 13-16.

Skolmuseet och Klockarborg kommer sedan ha öppet med visning samtidigt följande söndagar kl 13-16: 11 juni, 18 juni, 27 augusti, 3 september och 10 september.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 17 september kl 12.00–15.00


Servering i hembygdsgården. Kl 13 berättar Jessica Einebrant om biodling och honung på Brottby gård.


Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter.

 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8