Utmärkelser

Medlemmar som tilldelats hedersutmärkelser

för insatser inom Össeby hembygdsförening

Hedersnål med lagerkrans


Ivar Karlsson1979

Karin Karlsson1979

Greta Jerrefalk1979

Roland de Thorey1980

Bengt Lillje1980

Werner Bauer1981

Sigbritt Sneitz1982

Anders Sjöberg1988

Berit Bergkvist1989

Solveig Lång1990

Styrbjörn Syvertsen2001

Siv Gustavson2002

Hildur Kumerius2002

Bengt Dahlbeck2003

Anna Jerrefalk2003

Maj-Britt Sundgren2004

Kerstin Persson2005

Ulla Hewer2006

May-Britt Lundquist2006

Ulf Lundquist2006

Marianne Carlston2016    Hedersnål


Kristina Berthilsson1981

Anders Jacobson1981

Gideon Franzén1981

Sven Larsson1981

Lilly Öhlin1981

Hans Lundberg1990

Gerd Nielsen1990

Agneta Dahlbeck1991

Eva Ericsson1991

Maj-Britt Sundgren2000

Mike Hewer2005

Gunnar Ahlén2006

Karl-Ivar Karlsson2012

Börje Lindman2015 

 

Hedersmedlemmar


Harald Skoglund)fr o m 1974

(enligt en förteckning 1974 och föreningens verksamhetsberättelse 1975 "ständig hedersledamot")

Ivar Karlssonfr o m 1987

Gunnar och Margareta Dahlbeck fr o m 1998

Bertil och Gerd Bergkvistfr o m 2001

Bengt Lundberg fr o m 2016

Carl-Gustaf Spets fr o m 2016    


Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj


Roland de Thorey1975  


Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom


Börje Sjöman2001

Bengt Dahlbeck2011

Siv Gustavson2011

Kerstin Persson2011  


Lions kulturstipendium


Börje Sjöman2002 


Vitsippspriset


Börje Sjöman2011              

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8