Össebydräkten

Össebydräkten

I början av 70-talet hade i trakten framkommit önskemål om en egen bygdedräkt.

Inom Hembygdsföreningens ram startades därför hösten 1974 en arbetsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att förverkliga denna önskan.

Det första man gjorde var att ta kontakt med Nordiska Museet. Dess Intendent Anna-Maja Nylén menade att man borde undersöka huruvida det fanns någon gammal dräkt att ta upp eller åtminstone gamla plagg. På museet fanns ej annat än en rödvitrutig halsduk från Vallentuna härad. Det beslöts då att man skulle söka på gamla gårdar i trakten. - Vad som kom fram var en drygt hundra år gammal kjol, vilken burits av en kvinna i Kårsta och vars tyg också vävts där samt några livstycken.

Gruppen enades nu om att arbeta fram några olika dräktförslag (7 st). Kraven på bygdedräkten var att den skulle vara enkel men ändå vacker och inte för dyr.

Då förslagen utformats och tecknats upp, ställdes de ut på biblioteken, hos olika föreningar och vid sammankomster. Bilder av dem sändes ut i pressen och ortsbefolkningen ombads rösta och säga sin mening. Uppslutningen var mycket god och röstningen avgjordes med stor majoritet. Det förslag. som innehöll den röd-svart-randiga kjolen från Kårsta hade fått de flesta rösterna och härmed fick vår dräkt en förankring i bygden.

Så var det dags att få fram materialet.

En vävare i Horred i Västergötland, Krister Ekelund, åtog sig att väva tygerna. Han har lyckats kopiera det gamla tyget både till färg och vävnadssätt mycket väl.


Kvinnodräkten: Den röd-svart-randiga kjolen med den svarta och den diagonala bården nedtill är en exakt kopia av den ursprungliga modellen. Den åtsittande svarta västen är grönkantad och snöres fram med en svart snodd.

Den vita bomullsskjortan är försedd med handknypplad spets vid hals- och handlinning samt knäppt med handslagna trådknappar.

Till kvinnodräkten hör grön eller svart mockaväska, grönt förkläde och grön sjal i bomull eller handvävt ylle vilken hålles samman med en brosch, kallad Öpirslingan, formgiven av Greta Jerrefalk med motiv från en runsten vid Össeby-Garns kyrka. Som huvudbonad väljer man mellan en naturfärgad linnesnibb med handknypplad spets och en bindmössa av rött siden broderad med Upplands landskapsblomma, kungsängsliljan, och försedd med hanknypplad spets.

Till kvinnodräkten hör även svart cape.


Mansdräkten: Den svarta knäbyxan kan utbytas mot en långbyxa. Båda typerna av byxa är försedda med knäppt lucka fram. Västen av svart-rött-randigt tyg, lika som kjolen, har svart stående krage och svart slejf i ryggen. Den knäppes liksom byxan med silverknappar, specialkomponerade för dräkten av Greta Jerrefalk, med motiv från Vikingabackens runsten. Skjortan är av bomull och knäppt med handslagna trådknappar. Mössan är en sexdelad kalott av grönt mockaskinn kantad med rött band, eller svart mockaskinn och kantad med grönt band.

Både män och kvinnor bär vita strumpor, svarta skor med skospännen av silver, som framtagits av Greta Jerrefalk, från ett upphittat spänne som anses ha tillhört ett svärdfäste.

Vidmidsommar 1976 bars de första dräkterna vid ett bröllop i Kårsta Kyrka.


Vid midsommar 1977 hade tyg levererats till 150 kvinnodräkter, 45 mansdräkter och 5 barndräkter.

Under "Hembygdens dag" på Skansen 1984 presenterades dräkten på Hyttorget samt deltog i den stora dräktparaden med dräkter från hela Sverige som avslutades på Solidenscenen med att budkavlar från hela landet överlämnades till Konungen.


Össeby ägde ej någon folkdräkt - ej heller fanns någon utsocknes dräkt, som man här ville ta upp - därför skapades på detta sätt en egen bydgedräkt, vår Össebydräkt.

ÖSSEBY HEMBYGDSFÖRENING

BROTTBY

SL

Apr 88

 

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter.

 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8