Hem

Össeby Hembygdsförening.

Bästa hembygdsvänner,

Det känns bra att vara igång med verksamhet igen. Musikprogrammen på sistone vid
Kvarnstugan och kvarnen har visat sig vara mycket uppskattade med många besökare,
och öppnandet av skolmuseet blev snabbt fullbokat med stort intresse.

Det är också många som har frågat om det blir någon utflykt.
Nu är den på gång, närmare bestämt lördagen den 2 oktober, och färden går i år till de
södra delarna av Västmanlands län.

Under hösten kommer vi även att ägna oss åt den samling av saker som vi fått från Lappdal.
I somras kom nämligen Kammarkollegiets beslut om att Allmänna arvsfonden avstått delar av arvet efter Inga Bergman till vår förening. Det är arkivhandlingar och föremål
från gårdsmuseet som ska gås igenom och ordnas. Vi tänker oss att en arbetsgrupp
successivt tar sig an uppgiften. Det kan säkert bli intressant, bland annat får vi försöka
identifiera personer på de fotografier som ingår i samlingen.

Tyvärr har vi inte lyckats få till någon skördefest som det tidigare fanns idéer om. Däremot kvarstår planerna på att fortsätta med kyrkogårdsvandringar, men vi återkommer därom nästa år för nu är det ändå mycket på gång.

Musikprogrammen fortsätter under september i hembygdsgården.
Hoppas vi ses där, på årsmötet och på utflykten!

Börje Sjöman, ordförande

NYHETER

Här är länk till årmötesprotokollet för Össeby Hembygdsförening 2021- LÄNK


Össeby hemsida byter layout. Sidan kommer uppdateras efter hand.

Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Bokenkan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Boken kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.


Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8