Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,


Välkomna till våra aktiviteter under våren och sommaren! Det är en härlig tid som nalkas med mycket att se fram emot. Den här tiden på året satsar vi på att vara utomhus, men har också garderat oss att kunna komma under tak beroende på vädret. Som vanligt blir det både musik- och kulturupplevelser. Väl mött!


Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Börje


Obs: Många har ännu inte betalat medlemsavgiften. Vi hoppas verkligen på ert fortsatta medlemskap. Det är ett betydelsefullt stöd!

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2023

Kallelse till Årsmöte

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte tisdagen den 28 mars kl 19.00

i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka.

Vi börjar med servering och underhållning av Kvarntorpskvartetten med Kjell Husberg och hans vänner som spelar musik av Bellman och Taube. Därefter blir det sedvanliga mötesförhandlingar.

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga sju dagar innan på www.ossebyhbf.se och finnas för utdelning på mötet. Den ekonomiska redovisningen publiceras inte på hemsidan. De som önskar få dessa i pappersform eller övriga handlingar innan mötet kan anmäla detta till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171 så skickas de med post.VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023


VERKSAMHETSPLAN 2023


DAGORDNING och VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2023


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2023


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021

Evenemang - Ladda ner vårprogrammet HÄR

Vårvandring

Lördagen den 6 maj, samling på parkeringen nedanför Kvarnstugan kl 10.00


En lätt vandring ca 3 km i Bergsättra – Gillberga med Bengt Dahlbeck som ledare. Vi tittar på en gammal naturbetesmark och fortsätter på en lätt skogsslinga där Bengt berättar om skogen. 

Vi avslutar med egen medhavd matsäsck vid Bergsättra 12.30.


Friluftsgudstjänst

Kristi Himmelsfärds dag den 18 maj kl 11.00 i Össeby Kyrkoruin


Traditionellt program – denna gång med Håkan Simonsson som präst. Fanvakt från Vallentuna hemvärnskamrater med 

hembygdsföreningens fana. 

Medtag eget fika.Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 28 maj kl 12.00–15.00


Servering i hembygdsgården. Efter förra årets uppskattade konsert gästar oss även i år Brunnsoktetten med blåsmusik från förrförra sekelskiftet. Med programtiteln ”Inte bara mässingen!” högtidlighåller vi även blåsmusikens dag som firas denna helg. Musikprogrammet börjar kl 13.

I händelse av regn flyttas arrangemanget till Ösby.


Kyrkor visas


I samband med kyrkkaffe efter gudstjänster kommer 

Börje Sjöman att medverka i visning av Angarns kyrka söndagen 4 juni kl 12.30, Össeby-Garns kyrka söndagen 11 juni kl 12.30 och Vada kyrka söndagen den 18 juni kl 12.30. I varje kyrka är det också gudstjänst samma dagar med början kl 11.00.


Fixarkväll

Måndag den 19 juni kl 18.00 vid Kvarnstugan och kvarnen


Vi förbereder i hembygdsgården inför 

midsommarfirandet och bjuder på fika.


Majstången kläs

Torsdagen den 22 juni kl 18.00


Vi klär majstången. Ta gärna med blommor att smycka med. Vi bjuder på varmkorv och dricka.


Midsommarfirande vid Kvarnstugan och kvarnen

Midsommarafton den 23 juni kl 11.00–14.00


Serveringen öppnar kl 11.00. Jerres spelar midsommarhits. Stångresningen börjar kl 12.00, därefter dans kring stången. Affischering och information kommer på Facebook och föreningens webbsida.
Friluftsgudstjänst

Midsommardagen den 24 juni kl 11.00 i Össeby Kyrkoruin


Håkan Simonsson tjänstgör som präst, och kollekten går till 

hembygdsföreningen. Medtag eget fika.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 30 juli kl 12.00–15.00


Servering och visning av hembygdsgården.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 27 augusti kl 12.00–15.00


Servering i hembygdsgården. Kl 13 kommer Tannasg Pipe Band återigen och underhåller oss med musik och sång 

från Skottland. 

I händelse av regn flyttas arrangemanget till Ösby.


Skolmuseet och Klockarborg


Skolmuseet i Lilla Garn öppnar för visning söndagen den 21 maj och söndagen den 28 maj, båda gångerna kl 13-16.

Skolmuseet och Klockarborg kommer sedan ha öppet med visning samtidigt följande söndagar kl 13-16: 11 juni, 18 juni, 27 augusti, 3 september och 10 september.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 17 september kl 12.00–15.00


Servering i hembygdsgården. Kl 13 berättar Jessica Einebrant om biodling och honung på Brottby gård.


Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8