Hem

Össeby Hembygdsförening.

Bästa Hembygdsvänner,

Tack för alla fantastiska insatser och visat intresse under det gångna året!


När verksamheten väl kom i gång kunde vi ta igen en hel del – i sedvanlig trevnad och efterlängtad gemenskap. Kyrkogårdsvandringen i Angarn fick göras i fyraomgångar, därtill musikprogram under sex söndagar med återöppning avskolmuseet och höstutflykt. Fullbokat och välbesökt.


Vi har också börjat gå igenom och ordna materialet från Lappdal efter

Inga Bergman, och det fortsätter nästa år. Underhållet av hembygdsgården ochyttranden i miljöärenden är andra engagemang. Vi har även lyckats

få ihop en fullständig dokumentation med beskrivning och mönster till

Össeby-dräkten – värdefullt att ha för dem som vill skaffa sig den eller

komplettera med delar.

Nu närmast har vi härlig julmusik att se fram emot och tar nya tag inför det

kommande året, då aktiviteterna fortsätter. God Jul och Gott Nytt År till er alla!


Börje Sjöman, ordförande

NYHETER

Här är länk till årmötesprotokollet för Össeby Hembygdsförening 2021- LÄNK


Össeby hemsida byter layout. Sidan kommer uppdateras efter hand.

VINTERPROGRAM

Här kommer nu vinterns program från Össeby Hembygdsförening. 

Tyvärr har de två konserterna som var planerade, blivit inställda pga COVID restriktioner.

Du kan ladda ner programmet HÄR

Årsmöte


Måndag den 28 mars kl 19.00 i Angarns församlingshem.


Särskild kallelse kommer längre fram.

Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Boken kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.


Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Bokenkan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8