Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,

 

Det ska bli trevligt att ses igen. Vi har börjat det nya året med att planera och fått ihop en hel del att se fram emot. Detta program sträcker sig till och med mars, men sedan återkommer vi med mer aktiviteter och information. Välkomna!

 

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Börje

Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Evenemang - Ladda ner programmet HÄR

Dags för medlemsavgiften.

 

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad 150 kr och kan insättas på Össeby Hembygdsförenings plusgiro 61 27 46 – 8.

 

 

 

Vada kyrka lördagen den 17 februari kl. 15.00

 

Össeby församling inbjuder till

Janingers duo-konsert.

 

Det blir musikprogram med kärt återbesök av Jan och Inger Dahlkvist.

 

 

Kvarnstugan söndagen den 25 februari kl 13.00. Öppet för fika från kl. 12.

 

Vår bygd under medeltiden – medeltidshistorikern Sigge Rahmqvist presenterar sin nya bok

Uppland: Vallentuna och Seminghundra (DMS 1:12).

 

Boken ingår i verket Det medeltida Sverige och handlar om Vallentuna och Seminghundra härader, däribland Angarn, Vada och Össeby. Huvudsakligen behandlas socknarna, byarna, sätesgårdarna och jordägoförhållandena.

 

 

Kvarnstugan söndagen den 10 mars kl 13.00. Öppet för fika från kl. 12.

 

Anna-Maria Larsson berättar om

Tärnholm, min mammas barndomshem, och livet på den lilla gården.

 

Anna-Marias släktingar (gammelmorfar, morfar, gammelmormor, mormor och farbror) arrenderade Tärnholm i många, många år. De brukade jorden, skötte skogen och hade kor, hästar, gris och höns. Anna-Maria var där alla skollov och även på helger mm.

 

Tärnholm ligger vid sjön Tärnan i det skogsområde som brukar kallas Tärnanskogen och som ligger öster om Garnsviken.

 

 

Vada församlingshem tisdagen den 19 mars kl 18.30.

 

Cornelis-stund med efterföljande årsmöte.

 

Vi börjar kl 18.30 med fika och musikprogram då trubaduren Ollas Dan Lindblad berättar om och framför musik av Cornelis Vreeswijk. Det är öppet för allmänheten. Alla intresserade är sedan välkomna att stanna på årsmötet, se nedan.

 

Kallelse till årsmöte.

 

Össeby Hembygdsförening håller årsmöte tisdagen den 19 mars 2024 med början kl 19.15 i Vada församlingshem.

 

Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga sju dagar innan på www.ossebyhbf.se och finnas för utdelning på mötet. De som önskar få handlingarna i pappersform innan mötet kan anmäla detta till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171 så skickas de med post.

 

 

Össeby-dräkter till salu.

 

Både mans- och kvinnodräkter finns till försäljning. Intresserade kan kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171.

 

 

Mer som planeras.

 

Samling vid vårdkase i hembygdsgården på valborgsmässoafton, visning av kyrkor, exkursion med vandring, friluftsgudstjänst i kyrkoruinen för 50:e året, söndagsöppet med musik och föredrag, midsommarfirande med mera. Nytt program kommer under våren, men håll även utkik på Facebook och www.ossebyhbf.se.

 

 

 

Samarrangemang med Kulturnämnden i Vallentuna kommun.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 0706105171
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8