Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,

Det är dags att dra igång aktiviteterna igen inför sensommaren och hösten. 

Vi har höstutflykten att se fram emot, men dessförinnan även söndagsöppet i 

hembygdsgården enligt det tidigare programmet.


Den 27 augusti gästar oss återigen Tannasg Pipe Band med skotsk musik. Kl 13 börjar säckpiporna ljuda från kvarnen och ett trevligt musikprogram inleds med marscher på den skotska höglandspipan samt sånger från Skottland av bandet Comaradh. (Vid regn flyttas evenemanget till Dahlbecks magasin i Ösby, vid gröna huset 1 km norrut längs Gamla Norrtäljevägen).

Den 17 september kl 13 berättar Jessica Einebrant om biodling och honung på Brottby gård.


Båda gångerna är serveringen i Kvarnstugan öppen kl 12–15, den 27 augusti är det 

Marianne Zeldenrust Dahlbeck som samordnar och den 17 september Anna Mölgård. 


Det ska bli roligt att ses igen, varmt välkomna!


Bästa hälsningar,

Börje

Evenemang - Ladda ner programmet HÄR

Årets utflykt lördagen den 30 september


Utflykten går i år till Mälaröarna – Lovö, Ekerö, Munsö och Adelsö.


Lars Gundberg, tidigare ordförande i Ekerö-Munsö hembygdsförening och aktiv i hembygdsförbundet, medföljer som kunnig lokal guide i bussen under dagen. Lars ansluter vid Nockeby-bron, strax innan 

Drottningholms slott.


Kerstin Balck-Ahlén bjuder oss alla på förmiddagsfika vid Nyckelby gård på Ekerö. Kerstin som 

härstammar från Lilla Garn och sedan länge är medlem i vår förening, har i många år också varit 

ordförande i Ekerö-Munsö hembygdsförening. I år är det dessutom 100 år sedan familjen Ahlén 

flyttade från Lilla Benhamra till Nyckelby. Kerstin berättar om gården.

Vi fortsätter med besök på följande platser:


Helgö – ett forntida samhälle under nära 800 år från 200- till och med 1000-talet. Här fanns en 

framstående handelsplats och en förkristen kult, 500 år äldre än Birka. Vid de arkeologiska 

utgrävningarna har påträffats spår av boplatser samt verkstäder med guldsmide och bronsgjuteri. Bland de många märkliga fynden kan nämnas en Buddha-statyett från Indien, en biskopskräkla från Irland och en skopa från Egypten.


Munsö kyrka – en av få rundkyrkor i Sverige, från slutet av 1100-talet. Förmodligen blev den från början uppförd som en försvarsanläggning med torn åt ärkebiskopen som då ägde och tidvis bodde på huvudgården Bona därintill.

Lunch serveras på konferensanläggningen vid Skytteholms slott, vackert beläget vid Mälaren. Det blir buffébord med en fisk- och en kötträtt samt kaffe/te och kaka. 

Meddela gärna eventuella speciella önskemål i samband med anmälan.


Hovgården på Adelsö – världsarvet som hör ihop med 

Birka – var kungsgård i mer än 600 år. På vikingatiden fanns här en stor hallbyggnad där kungamakten hade uppsikt över Birka. Under medeltiden uppfördes 

Alsnöhus, en favoritplats särskilt för Magnus Ladulås. Omkring 1280 utfärdade han Alsnö stadga, och den världsliga aristokratin – adelsståndet – i Sverige kom därmed att stadfästas. 

Kalle Runristare guidar oss runt.


Ekebyhovs slott – här avslutar vi programmet med 

eftermiddagsfika. Det var greven och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel som lät påbörja bygget av det ståtliga träslottet. Bland de berömda ägarna kan även nämnas Sten Sture den äldre på 1400-talet. Byggnaden med trädgården och delar av parken är byggnadsminne och ägs numera av Ekerö kommun. 

Slottet används för kurser, konferenser och som ett centrum för kulturaktiviteter.


Fridströms buss avgår från Kårsta kyrka kl 7.30, Kårsta torg 7.40 och Karby busshållplats 8.00. 

Hemkomsten är beräknad till ca 17.30.


En deltagaravgift betalas till Össeby Hembygdsförenings plusgiro 61 27 46 – 8 eller genom att swisha till 070-9728274 (Hans Bjurner), men det går även att betala kontant på resdagen. 

För medlemmar blir det 750 kr och för dem som inte är medlemmar 900 kr 

(mellanskillnaden motsvarar medlemsavgiften). I avgiften ingår bussresa, lunch och fika samt guider.


Föranmälan senast den 17 september

till Börje Sjöman 070-6105171 eller ossebyhbf@telia.com. 

Meddela gärna eventuella särskilda önskemål om kost eller allergi.

Munsö Rundkyrka

Foto: Börje Sjöman

Runsten vid Hovgården.

Foto: Kalle Runristare

Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 0706105171
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8