Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,

 

Äntligen är vi på gång igen! Föremål från bygden på Historiska museet, de lokala

trädgårdsmästarna och deras skickliga yrkesutövande, årsmöte, sång och musik är

vad vi närmast har att se fram emot. Det ska bli trevligt att ses. Välkomna!


Bästa hälsningar,

styrelsen gm Börje

 

Kallelse till Årsmöte

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte tisdagen den 28 mars kl 19.00

i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka.

Vi börjar med servering och underhållning av Kvarntorpskvartetten med Kjell Husberg och hans vänner som spelar musik av Bellman och Taube. Därefter blir det sedvanliga mötesförhandlingar.

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga sju dagar innan på www.ossebyhbf.se och finnas för utdelning på mötet. Den ekonomiska redovisningen publiceras inte på hemsidan. De som önskar få dessa i pappersform eller övriga handlingar innan mötet kan anmäla detta till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171 så skickas de med post.VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023


VERKSAMHETSPLAN 2023


DAGORDNING och VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2023


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021


LADDA NER PROGRAM 2023-1 HÄR


Besök på Historiska museet

Vi får en specialvisning på Historiska museet av föremål som kommer från vår egen bygd

– onsdagen den 1 mars kl 16.00.

Samling sker i entréhallen på museet kl 15.50,

Narvavägen 13-17 i Stockholm.

Vi får bland annat se silverskatten från Gillberga i

Kårsta, en armring av brons från Kvarnbacken i Brottby, ett ryggknappspänne från Ösby, lösfynd från Lappdal, altarskåpen från Össeby-Garn och Vada samt ett

krucifix och en mässhake från Vada.

Merparten av föremålen finns i museets magasin. Pågrund av utrymmesbrist och säkerhetsskäl måste

deltagarantalet därför begränsas till 20. Föranmälan senast

måndagen den 27 februari till Börje Sjöman på 070-6105171 eller ossebyhbf@telia.com .

En avgift på 50 kr per person (subventionerad av föreningen) betalas på plats och tas upp av Börje.Dags för medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad 150 kr och kan insättas på Össeby Hembygdsförenings plusgiro 61 27 46 – 8.Söndagen den 12 mars kl 13 i Kvarnstugan, Brottby,

berättar Bengt Rundqvist om

”Trädgårdsmästarna - bra bänkläge. Från dräng till

slottsträdgårdsmästare till handelsträdgård i Vallentuna”.

Det är titeln på en bok som Bengt nyligen gett ut och

som beskriver arbetet på familjens handelsträdgård. På

1940/50-talen fanns mängder med handelsträdgårdar

i nuvarande Vallentuna kommun, liksom i Täby kyrkby.

I boken finns mängder av unika foton från bland annat

Vallentuna.

Det går att få fika kl 12-15.

Fotot är från mitten av 50-talet och visar Bengts far, John Rundqvist som skördar meloner. Boken

kommer att säljas efter föredraget men kan också köpas på Vallentuna bibliotek och genom

Vallentuna Hembygdsförening.


Kallelse till Årsmöte

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte tisdagen den 28 mars kl 19.00

i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka.

Vi börjar med servering och underhållning av Kvarntorpskvartetten med Kjell Husberg och hans

vänner som spelar musik av Bellman och Taube. Därefter blir det sedvanliga mötesförhandlingar.

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga sju dagar innan på www.ossebyhbf.se och finnas

för utdelning på mötet. De som önskar få dessa i pappersform innan mötet kan anmäla detta

till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171 så skickas de med post.


Valborgsmässoafton

Vi samlas i all enkelhet vid Kvarnstugan och sjunger in våren. Söndagen den 30 april kl 19.00.

(Ingen brasa).

Till våren har dessutom Bengt Dahlbeck utlovat att ta oss med på en vandring till platser som

Märta Kraemer berättat om i sin bok Barnsdomsminnen. Planerandet är också igång för mera under

resten av året, information kommer längre fram.

 

Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Vårprogram

Här kommer årets första program från Össeby Hembygdsförening. 


Du kan ladda ner programmet HÄR

Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8