Hem

NYHETER

Hembygdsvänner, 

Denna härliga tid på året satsar vi på aktiviteter utomhus, och vi har mycket på gång. Detta program sträcker sig till augusti – som vanligt såväl musik- som kulturupplevelser. Planer för hela året finns, så vi återkommer med mer inför hösten. Hjärtligt välkomna! 


Bästa hälsningar, 

Evenemang - Våren sommaren Ladda ner programmet HÄR

Dags för medlemsavgiften.

 

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad 150 kr och kan insättas på Össeby Hembygdsförenings plusgiro 61 27 46 – 8.Tisdag den 30 april kl 19.00

Valborgsmässoafton i hembygdsgården

Vi tänder en vårdkase och sjunger in våren.


Kristi Himmelfärdsdag den 9 maj kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Össeby kyrkoruin

Vi firar att det är 50 år sedan friluftsgudstjänsterna i Össeby kyrkoruin började.

Håkan Simonsson medverkar som präst. Vallentuna hemvärnskamrater deltar med fanvakt.

Börje Sjöman berättar om kyrkoruinen.

I skrivande stund är det inte klart om fika bjuds, se besked längre fram på Facebook.


Söndag den 26 maj kl 12.00–15.00

Söndagsöppet i Kvarnstugan 

Servering i Kvarnstugan.

Kl 13.00 blir det musikunderhållning.

Även i år får vi besök av Brunnsoktetten från Vallentuna som kommer att spela musik så som den lät vid hälsobrunnarna och i stadsparkerna i slutet av 

1800-talet. Det blir en stor bredd på programmet, allt ifrån musik ur Värmlänningarna till Idas sommarvisa. Kom och lyssna på genuin blåsmusik så som den lät när farfar var ung.

Konserten görs i samband med firandet av Blåsmusikens dag som firas över hela Sverige denna helg.

(I händelse av regn flyttas arrangemanget till Dahlbecks magasin i Ösby). 


Lördag den 8 juni kl 10.00 

Exkursion till sjön Tärnan 

Vi besöker de vackra områdena vid Tärnholm i den östra delen av Garn med Anna-Maria Larsson, Ola Nordlund och Jan Åhman som guider.

Samling på parkeringen nedanför Kvarnstugan kl 10. Ola ordnar med kaffe och te, men var och en tar med sig bröd, mackor eller vad som önskas.Måndag den 17 juni kl 18.00

Förberedelser inför midsommarfirandet Vi fixar och ordnar i hembygdsgården. Servering.


Torsdag den 20 juni kl 18.00

Majstången kläs i hembygdsgården Ta gärna med blommor att smycka stången med. Servering.


Midsommarafton den 21 juni kl 11.00–14.00 Midsommarfirande i hembygdsgården Serveringen öppnar kl 11.00. Jerres spelar midsommarhits. Stångresningen börjar kl 12.00, därefter dans kring stången. Affischering och information kommer på Facebook och föreningens webbsida.


Midsommardagen den 22 juni kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Össeby kyrkoruin Håkan Simonsson medverkar som präst. Kollekten går till hembygdsföreningen. Var och en tar med sig fika.


Söndag den 28 juli kl 12.00–15.00

Söndagsöppet vid Kvarnstugan 

Servering i Kvarnstugan.

Kl 13.00 får vi besök av Koivun Laula, björksång på finska. Det är Maija Staff och Theodor Björk från Kårsta och Uppsala som med samspel, känsla och glädje som ledstjärnor 

spelar jazz i sommarens toner. 


Söndag den 11 augusti kl 12.00–15.00 

Söndagsöppet i Kvarnstugan 

Servering i Kvarnstugan.

Kl 13.00 gästas vi av Linda Rapp som kommer att spela, spexa och sjunga. 


Klockarborg har öppet för visning söndagarna den 2 juni, 18 augusti, 25 augusti, 1 september och 8 september kl 13.00–15.00.


Skolmuseet kommer däremot tyvärr att vara stängt denna säsong då lokalerna har blivit klassade som vind och därmed inte uppfyller godkänd brandsäkerhet för verksamhet. Planer finns att så snart som möjligt få en utrymningsväg med brandtrappa på plats.


Börje medverkar med guidning i Össeby kyrkoruin den 9 maj, Vada kyrka 19 maj, Angarns kyrka 2 juni, Össeby-Garns kyrka 9 juni och Kårsta kyrka 30 juni. Gudstjänsterna i varje kyrka börjar kl 11.00 och guidningarna blir därefter i samband med fika.


Håll även utkik på Össeby Hembygdsförenings Facebook-sida och på www.ossebyhbf.se för mer information.

Nytt program planeras komma i augusti.


Össeby-dräkter som finns till salu är två mansdräkter och en kvinnodräkt. Intresserade kan kontakta Börje på 070-6105171. 

 

Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 0706105171
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8