Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,
Välkomna till nya aktiviteter! Det här är det sista programmet för i år.

Vi har en hel del spännande och intressant bygdehistoria på gång, men även musikoch hemslöjd. Sedvanligt avslutar vi året med att träffas i kyrkoruinen.

Väl mött!Styrelsen gm BörjeEvenemang - Ladda ner programmet HÄR

Vikingar i Brottby, folktroväsen och medeltida gravskick

Söndagen den 15 oktober kl 14.00–ca 15.30


Det blir en spännande guidad vandring från Kvarnbacken till
Össeby kyrkoruin. Lätt terräng med Sweden History Tours
med inslag om Össebys och Brottbys historia samt folktro.
Hör om namnet Brottby och titeln bryte, vikingatidens Karlby
samt folktrons skydds- och kärleksmagi.

Upptäck historier om kvarngubbar, älvor som blåser sjukdomar, hör om vikingarnas gravskick samtodöda på gravfältet intill hembygdsgården samt mycket mer än så. Ävenuppländska historier om mjölnarna i Ulva kvarn tas upp samt 1400-taletskyrkoruin och medeltidens begravningar med mera.

Jonathan Olsson med-verkar som guide.


Vandring i lätt terräng, max 1–2km.

Ta gärna med dig något attsitta på om du behöver. Kläderefter väder. Samling vidKvarnstugan i Brottby kl 14.00.Var och en tar med sig eget fika.Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 29 oktober kl 12.00–15.00

Serveringen är öppen kl 12.00–15.00.


Kl 13.00 börjar dagens program:

Lena Lundgren berättar om ”det gamla socken- och skolbiblioteketi Wada”, en föregångare till våra folkbibliotek.

Hans Magnusson berättar om socknarna Angarn, Vada och Össeby-Garn genom ett bildspel med vykort.


Samisk hemslöjd i Kvarnstugan

Söndagen den 12 november kl 11.00–15.00


Vi anordnar en kurs i tillverkning av samiska tennarmband – som kan ses som en anknytning till fjol-årets program om samisk kultur i våra trakter. Kursledare är den mycket hantverkskunniga MaudHäger Norberg som bland annat arbetat med flera hembygds-
föreningar. Var och en betalar 100 kr för materialet

som tillhandahålls av kursledaren.


Föranmälan senast den5 november på 070-610 5171 eller ossebyhbf@telia.com.


Söndagsöppet i Kvarnstugan

Söndagen den 26 november kl 12.00–15.00

Serveringen är öppen kl 12.00–15.00.

Kl 13.00 börjar dagens program:


Folkliga julpärlor med Jordnära duo.

Sång, fiol – Nina NuWesemeyer, dragspel, mungiga – Richard Wesemeyer. Ninaoch Richard, f d Vallentunabor och skapare av Huldrans nattoch Huldrans afton i Österåker, sjunger, spelar och berättar.I samarbete med Jordnära kultur.


Inför det nya året

Nyårsafton den 31 december kl 18.00 i Össeby kyrkoruin


Nyårsbön med klockringning – Håkan Simonsson medverkar som präst, och Ann-Louise Wistrand stårför musiken. Samarrangemang med Össeby församling.

Aktiviteterna genomförs även i samarrangemang med Kulturnämnden, Vallentuna kommun.

Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 0706105171
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8