Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,

 

Det är dags för ett nytt program, det sista för i år. Vi har glädjen att få medverka i Arkivens dag, då de lokala arkiven står i fokus – en ovärderlig källa till hembygdens historia – och en intressant utställning kommer att presenteras. Det blir också ett musikprogram om spelmän i våra trakter. Innan vi går in i ett nytt år kan vi dessutom se fram emot att sedvanligt träffas i kyrkoruinen. Goda helger, när de inträffar framöver, önskas alla!

 

Bästa hälsningar,

styrelsen gm Börje

 

 

Välkommen att fira Arkivens dag!

 

Lördag den 12 november kl 14.30 i Vallentuna kulturhus, lokalhistoriska avdelningen.

 

Vernissage av utställningen ”Tre arkiv berättar”. Börje Sjöman medverkar.

 

Årets tema är myter och mysterier. Vi får veta mer om några av de myter och mysterier som finns i Vallentunas tre arkiv; Folkrörelsearkivet, kommunarkivet och bildarkivet. I dessa arkiv finns många spännande historier och händelser som ibland är både hemska och helt obegripliga. Vad hände egentligen den där mörka februarikvällen 1918 när Angarns mejeri sattes i brand? Varför besköts Carl Johan Ericsson när han på sommaren 1858 besökte svärföräldrarna i Frösunda? Och hur ska vi få tag på handlingar som saknas i arkiven? Är de försvunna för alltid?

 

Vernissagen ingår i jubileumsveckan för Kulturhuset 10 år. Utställningen visas i Kulturhuset till den 29 januari 2023.

 

Arr: Vallentuna Folkrörelsearkiv, Vallentuna bildarkiv och Vallentuna kommunarkiv.

 

 

Håkan Wredh och Micke Löfroth spelar folkmusik och berättar om spelmän från trakten och runtikring.

 

Söndag den 4 december kl 13.00 i Kvarnstugan. Söndagsöppet i Kvarnstugan med musikprogram om lokala spelmän och servering.

 

 

Inför det nya året

 

Nyårsafton den 31 december kl 18.00 i Össeby kyrkoruin.

 

Sedvanlig nyårsbön, denna gång med Håkan Simonsson. Kollekten går till hembygdsföreningen.

 

Minnesrunor

 

Under våren och sommaren 2022 har två trotjänare sedan många år avlidit. Vi minns deras fina insatser och goda vänskap.

 

Siv Gustavson var aktiv i föreningens styrelse i 25 år, däribland 17 år som husmor för våra hembygdsgårdar, först Västanberga i Ekskogen och sedan Kvarnstugan i Brottby. Åtskilliga serveringar och förberedelser för aktiviteter hade hon hand om, och gjorde många härliga bakverk. Siv tillverkade också fina handarbeten för försäljning på våra marknader. Hon medverkade även till att vi kunde ge ut mamman Märta Kraemers Barndomsminnen i bokform. 2011 tilldelades Siv Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom.

 

Calle Spetz var vid sin bortgång inne på sitt 20:e aktiva år i hembygdsföreningen. Han hade flera uppdrag och bidrog bland annat med många värdefulla praktiska göromål i vår hembygdsgård. Särskilt förknippar vi honom med de fantastiskt fina insatserna för Brottby kvarn, och då framför allt maskineriet och kvarnvingarna. Arbetena ledde fram till att kvarnen blev komplett utrustad och kunde invigas av landshövdingen 2015. Calle utsågs 2016 till hedersmedlem i föreningen.

Tillgänglighetsanpassning

 

För att underlätta för besökare med funktionshinder har en del av det mjuka singelgruset bytts ut mot betongplattor i vår hembygdsgård. På en yta av 80 kvadratmeter har gångar skapats från ingången vid Kvarnstugans ena gavel via entrétrappan till den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vallentuna kommun. Det färdiga resultatet visas i följande bilder.


Vårprogram

Här kommer årets första program från Össeby Hembygdsförening. 


Du kan ladda ner programmet HÄR

Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8