Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,

Snart är det midsommar! Planering av aktiviteter pågår för fullt. Efter två år av uppehåll har Össeby Hembygdsförening nu glädjen att inbjuda till en händelserik midsommarvecka i vår hembygdsgård. Du som har möjlighet att göra någon insats och hjälpa till, hör gärna av dig på 070-610 51 71.


Välkomna! Bästa hälsningar, Börje Sjöman


Måndagen den 20 juni kl 18.00

Fixarkväll vid Kvarnstugan och kvarnen Det blir olika praktiska göromål med förberedelser.


Onsdagen den 22 juni kl 18.00

Allsång vid Kvarnstugan Inger Dahlkvist (som i sommar går i pension som kyrkomusiker i Össeby församling) bullar upp med familj, vänner och kyrkokören.

Ta med fikakorgen och sjung med av hjärtans lust. Arrangeras i samarbete med Össeby församling.

I händelse av regn genomförs programmet i Össeby-Garns kyrka. Det är nu över 40 år sedan hembygdsföreningens samarbete började med

Jan och Inger Dahlkvist. Genom åren har det blivit många fina och oförglömliga konserter med Jan och Inger, deras familj och vänner.


Torsdagen den 23 juni kl 18.00

Majstången kläs vid Kvarnstugan Ta gärna med blommor att smycka stången med. Korv och festis bjuds.


Midsommarafton den 24 juni kl 11.00–14.00 Midsommarfirande vid Kvarnstugan och kvarnen Serveringen öppnar kl 11.00. Det går även bra att ha med eget fika. Jerres spelar midsommarhits. Stångresningen börjar kl 12.00, därefter dans kring stången, tipsrunda och lotterier.


Midsommardagen den 25 juni kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Össeby kyrkoruin Tjänstgörande präst denna dag är Håkan Simonsson. Kollekten går till hembygdsföreningen. Ta gärna med något att fika. I händelse av regn flyttas gudstjänsten till Össeby-Garns kyrka.

Tillgänglighetsanpassning av vår hembygdsgård!

 

Länsstyrelsen har beslutat bidra med 75 600 kr för att göra hembygdsgården mer tillgänglighetsanpassad för personer med funktionshinder. Finansieringen sker inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och ska användas tillsammans med tidigare anslagna medel från Vallentuna kommun på 23 400 kr. Projektet består i att lägga plattor utomhus på en yta av ca 80 kvm från hembygdsgårdens entré till Kvarnstugan och den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Arbetet är planerat att sätta igång efter påsk.

Vårprogram

Här kommer årets första program från Össeby Hembygdsförening. 


Du kan ladda ner programmet HÄR

Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Boken kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.


Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Bokenkan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8