Rapport Kyrkoruins och kvarn gruppen

Kvarngruppens och Kyrkoruingruppens rapporter för år 2018

Kvarngruppens och Kyrkoruingruppens rapporter för år 2018
 
                                                                            
Bilaga 1 Kvarngruppens rapport för år 2018 Kvarngruppens utgjordes under 2018 av Bengt Lundberg, Carl Spetz och Börje Sjöman Vridstocken hade blivit angripen av hästmyror. En ny stock tillverkades, skänktes och monterades på plats av Bengt Lundberg. Olow Kumerius hjälpte till med att transportera denna stock. Vingluckorna sattes upp till sommaren och togs ner innan vintern.

Össeby-Garn den 28 januari 2019
Börje Sjöman  

Kyrkoruingruppens rapport för år 2018 

Kyrkoruingruppen har under 2018 utgjorts av Bengt Dahlbeck, Ann-Charlotte och Robert Einebrant, Carl Spetz samt Börje Sjöman. Altare och bänkar har omhändertagits för vinterförvaring på Brottby gård, som också svarat för allmän tillsyn av kyrkoruinen. Kyrkoruingruppen har i övrigt deltagit i olika göromål i samband med samarrangemang med församlingen, bland annat klockringning.

Össeby-Garn den 28 januari 2019
Börje Sjöman