Historisk vandring

Össeby Hembygdsförening.

Brottby kvarn och Kvarnstugan.

Ljudguide för historisk vandring i Brottby: Brottby kvarn, Kvarnstugan och Össeby kyrkoruin.
Klicka på det ansnitt du vill lyssna på.
Frågor: Hans-Georg Wallentinus (hgw@conec.se).

Välkommen!


Gravfältet


Järnåldersgravfältet - dramatiserat


Järnåldersgravfältet - förklaring


Till kvarnen


Kvarnen - dramatiserat


Kvarnen - förklaring


Till Kvarnstugan


Kvarnstugan - dramatisering


Kvarnstugan - förklaring


Till Össeby kyrkoruin


Össeby kyrkoruin - dramatisering


Össeby kyrkkoruin - förklaring


Hans-Georg.

Sidan senast uppdaterad: 2018

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter.

 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8