Styrelse

STYRELSE

Ordförande/ansvarig utgivare

Börje Sjöman ossebyhbf@telia.com 08 512 411 42 070 610 51 71 Össeby-Garn 


Vice ordförande

Hans-Georg Wallentinus 08 510 104 31 070 494 04 11 Össeby-Garn 


Sekreterare

Elisabeth Ivarsson 070 287 11 27 Vallentuna 


Kassör

Åse Lindholm 070-2367725 Kårsta


Ledamot

Carl Spetz 08 510 251 88 Össeby-Garn 


Ledamot

MariAnne Zeldenrust Dahlbeck 08 512 410 71, 070 695 28 90 Össeby-Garn 


Ledamot

Anna Mölgård 0739887266 Angarn


Ledamot

Kjell Husberg 0702544070


Suppleant 

Anne Spetz 08 510 251 88, 070 493 26 81 Össeby-Garn 


Medlemsansvarig/Suppleant

Suzanne Lilja 08 510 252 16, 070 436 21 40 Össeby-Garn 


Suppleant

Robert Einebrant 08 512 410 01, 070 540 16 68 Össeby-Garn 


Suppleant

Hans Bjurner 08 512 360 08 072 315 40 08 Kårsta


Suppleant

Ris Peter Larsson 0708448454 Össeby-Garn


Suppleant

Elisabeth Blomdin 0730203389 Össeby Garn


Revisorer

Åke Uddén Peter Lenti med Monica Husberg som suppleant. 


Valberedning
Föreningens valberedning består av

Mattias Andersson (sammankallande)

Bengt Dahlbeck 

Edith Arbjörk.   


Nytt verksamhetsår!  Ny styrelse?


Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommittéer, i styrelsen, men även som aktiv medlem. Nu är valberedningen på jakt efter nya funktionärer till alla olika uppdrag i föreningen.

Är Du intresserad av att vara med och dra Ditt strå till stacken och sitta med i styrelsen, eller vet Du någon som Du tycker vore lämplig och som Du vill tipsa valberedningen om? 


Hör av Dig till någon av oss i valberedningen:

Mattias Andersson, Össeby 08 511 710 81,  070 511 710 81

Bengt Dahlbeck 08 512 410 71,  070 491 23 44

Edith Arbjörk 08 512 352 97,  070 117 41 65