Styrelse

STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER

Ordförande/ansvarig utgivare

Börje Sjöman ossebyhbf@telia.com 08 512 411 42, 070 610 51 71 Össeby-Garn 


Vice ordförande

Hans-Georg Wallentinus 08 510 104 31 070, 494 04 11 Össeby-Garn 


Sekreterare

Elisabeth Ivarsson 070 287 11 27 Vallentuna 


Kassör

Åse Lindholm 070 2367725 Kårsta


Ledamot

MariAnne Zeldenrust Dahlbeck 08 512 410 71, 070 695 28 90 Össeby-Garn 


Ledamot

Anna Mölgård 073 9887266 Angarn


Ledamot

Kjell Husberg 070 2544070


Suppleant 

Anne Spetz 08 510 251 88, 070 493 26 81 Össeby-Garn 

 

Suppleant

Robert Einebrant 08 512 410 01, 070 540 16 68 Össeby-Garn 


Suppleant

Hans Bjurner 08 512 360 08, 072 315 40 08 Kårsta


Suppleant

Ris Peter Larsson 0708 448454 Össeby-Garn


Suppleant

Elisabeth Blomdin 0730 203389 Össeby Garn

 

Suppleant

Ingemar Lindecrantz 0730 986408 Össeby-Garn


Revisorer

Åke Uddén och Peter Lenti som ordinarie med Anette Öhman som suppleant. 


Valberedning
Föreningens valberedning består av

Mattias Andersson (sammankallande)

Edith Arbjörk.   Nytt verksamhetsår!  Ny styrelse?


Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika  arbetsgrupper, i styrelsen, men även som aktiv medlem. Nu är valberedningen på jakt efter nya funktionärer till alla olika uppdrag i föreningen.

Är Du intresserad av att vara med och dra Ditt strå till stacken och sitta med i styrelsen, eller vet Du någon som Du tycker vore lämplig och som Du vill tipsa valberedningen om? Hör av Dig till någon av oss i valberedningen:

Mattias Andersson, Össeby 08 511 710 81,  070 511 710 81

Susanne Lilja 070 436 21 40

Edith Arbjörk 08 512 352 97,  070 117 41 65