Styrelse

STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER

STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER

Ordförande/ansvarig utgivare

Börje Sjöman ossebyhbf@telia.com 08 512 411 42, 070 610 51 71 Össeby-Garn 

 

Vice ordförande

Hans-Georg Wallentinus 08 510 104 31 070, 494 04 11 Össeby-Garn 

 

Sekreterare

Elisabeth Ivarsson 070 287 11 27 Vallentuna 

 

Kassör

Åse Lindholm 070 2367725 Kårsta

 

Ledamot

MariAnne Zeldenrust Dahlbeck 08 512 410 71, 070 695 28 90 Össeby-Garn 

 

Ledamot

Anna Mölgård 073 9887266 Angarn

 

Ledamot

Elisabeth Blomdin 0730 203389 Össeby Garn

 

Suppleant

Robert Einebrant 08 512 410 01, 070 540 16 68 Össeby-Garn 

 

Suppleant

Hans Bjurner 08 512 360 08, 072 315 40 08 Kårsta

 

Suppleant

Ris Peter Larsson 0708 448454 Össeby-Garn

 

Suppleant

Ingemar Lindecrantz 0730 986408 Össeby-Garn

 

Suppleant

Lars Kastlander

 

Suppleant

Pia Sundgren

 

Revisorer

Åke Uddén och Peter Lenti som ordinarie med Anette Öhman som suppleant. 

 

Valberedning
Föreningens valberedning består av

Mattias Andersson (sammankallande)

Edith Arbjörk

Susanne Lilja