Höstprogram 2021

Höstprogram 2021

Årets utflykt

Lördagen den 2 oktober
Vi besöker Hallstahammar, Arboga och Rytterne nära Västerås.


 Svedvi Berg Hembygdsförening tar emot oss med förmiddagsfika och visar de kulturhistoriska områdena vid Skantzen i Hallstahammar. Här finns Strömsholmskanalens gamla centrum med slussar och kanalmuseum, idag en vacker bevarad idyll.

• Lunch intas i Stadshuskällaren i Arboga.

• Guidad tur i Arbogas välbevaradestadskärna med kullerstensgator, gamla trähus och andra intressanta platser. Vi får bland annat höra om Franciskanermunkarna på 1200-talet, om mötet 1435 som länge ansågs vara Sveriges första riksdag, varför Arboga under medeltiden var en av landets viktigaste städer och om Gustav Vasas mest kända dotter Cecilia Vasa och hennes betydelse
för staden.

• Besök hos Rytterne Hembygdsförening som har blivit utsedd till Årets Hembygdsförening 2021
av Sveriges Hembygdsförbund. Eftermiddagsfika serveras i Rytternegården och eldsjälarna i föreningenberättar varför de tilldelats den ärofulla utmärkelsen.

Fridströms buss avgår från Kårsta kyrka kl 7.30,
Kårsta torg 7.35 och Karby busshållplats 8.00.
Hemkomsten är beräknad till ca 18.30.

En deltagaravgift tas upp kontant på bussen, men det går även bra att swisha.
För medlemmar blir det 650 kr (höjd avgift på grund av ökad busskostnad) och för dem som inte är medlemmar 800 kr (mellanskillnaden motsvarar medlemsavgiften)
I avgiften ingår bussresa, lunch och fika två gånger samt alla guider under dagen.

Föranmälan senast den 19 september till Börje Sjöman
070-6105171 eller ossebyhbf@telia.com.
Meddela gärna eventuella särskilda önskemål om kost eller allergi.
Håll gärna även utkik efter information från föreningen
på webbsidan www.ossebyhbf.se och på Facebook.


Musikcafé

Söndag den 15 augusti vid Kvarnstugan i Brottby
Serveringen är öppen kl 12–15 och sköts av Karby-gruppen.
Kl 13 Skön folkmusik med spelmän från bygden. Tradition
och nyskapande och kanske lite jazzkänsla. HärMedJämt
med Micke Löfroth, Bosse Olofsson, Jan Levander.


Musikcafé
Lördag den 21 augusti vid Kvarnstugan
och kvarnen i Brottby
Serveringen är öppen kl 12–15 och sköts av Ösby-gruppen.
TANNASG PIPE BAND -
Honorary Scandinavian Pipe Band of Lord MacDonald.
Kl 13 marscherar Stockholms veteransäckpipeband åter
in vid Kvarnstugan och bjuder på kända och okända låtar
från Skottland på säckpipor och trummor.


Musikcafé

Söndag den 29 augusti i Skolmuseet,
gamla kyrkskolan intill Össeby-Garns kyrka
Kl 13 är det högtidligt återöppnande av Skolmuseet efter en invändig
upprustning av utställningarna. Medverkar gör kulturnämndens
ordförande Helena Klange och Börje Sjöman. Det blir också musik,
bland annat från olika lokala klockare, med Benny Johansson och
Per-Eric Eriksson. Föranmälan till kultur@vallentuna.se .


Musikcafé

Söndag den 5 september vid Kvarnstugan och kvarnen i Brottby
Serveringen är öppen kl 12–15 och sköts av Vada-gruppen.
Kl 13 blir det nutida svensk folkmusik i världsklass! Emilia
Amper Trio presenterar ett stjärnlag ur svensk folkmusik,
med en upplyftande och berörande konsert full av glädje,
sväng och lyhört samspel. Emilia Amper – nyckelharpa och
sång, Anders Löfberg – cello, Olle Linder – slagverk.


Musikcafé

Söndag den 12 september vid Kvarnstugan och kvarnen i Brottby
Serveringen är öppen kl 12–15 och sköts av Susanne och Ann-Christin.
Kl 13 blir det ”Höstdrömmar”, musik med sommarkvartetten som består av
Kjell Husberg, Laila Traunmüller, Kristoffer Myrberg och Lennart Brynjelsson.
Kl 14.30 börjar föreningen årsmöte, se kallelse.


Kallelse till Årsmöte


Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte
söndagen den 12 september 2021 kl 14.30
utomhus vid Kvarnstugan och kvarnen i Brottby.
Enligt föreningens stadgar kommer samtliga handlingar att finnas tillgängliga sju dagar innan påwww.ossebyhbf.se och finnas för utdelning på mötet. De som önskar få handlingarna i pappersform innan mötet kan anmäla detta till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman 070-610 5171, så skickas de med post.

LÄNKAR ÅRSMÖTESHANDLINGAR:


Musikcafé
Söndag den 19 september vid Kvarnstugan och kvarnen i Brottby
Serveringen är öppen kl 12–15 och sköts av Wallentinus-gruppen.
Kl 13 spelar Maria Ehrman och Bengt Mattson egna och andras låtar på nyckelharpa och fiol.


Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter.

 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8