Invigning av Brottby kvarn

 

En av föreningens största händelser

 

Börje Sjöman berättade kvarnens historia från en tanke för 30 års sedan till dagens invigning. Han nämnde alla entusiaster vilka deltagit i förverkligandet av restaureringen vid namn. Därefter invigningstalade landshövding Chris Heister och kopplade ur bromsen. Vingarna började röra sig och tankar om historisk tid upplevdes. Lars Hjeltman ordförande från Stockholms läns hembygdsförbund  samt Pernilla Järverot Vallentunas Kultur- och fritidschef gav föreningen och speciellt Börje Sjöman en eloge för sitt engagemang samt genomförandet av restaureringen. Musikgruppen Rim underhöll med folkmusik med kvarntema. Två miniutställningar gav oss fakta dels om restaureringen men även om andra kvarntyper. Invigningen avslutades med cider och goda tunnbrödsrullar.

.

Ett bildkollage från invigningen

.

På väg till invigningen av kvarnen såg vi Kvarnstugans nya tak

.

Börje berättar om sin vision och hur den genomfördes

.

Landshövding Chris Heister invigningstalar

.

Bromsen är lättad och vingarna snurrar

.

Stockholms läns ordförande Lars Hjeltman berömmer föreningen.

.

Musikgruppen Rim underhåller

.

Publiken ca 120 personer kom och lyssnade till tal och musik

.

Restaureringen i bild

.

Vid kameran och pennan May-Britt Lundquist