Tillgängligt landskap åt alla.

Invigning av Tillgänglighet åt alla den 11 september 2011.
Kul att få vara bland de allra första i landet med en sådan satsning!
Gabriele Prenzlau-Enander från Stockholms Läns Museum har lett projektet tillsammans med Gunnar Häger från Sveriges Hembygdsförbund .
Syftet med projektet är att alla, även personer med funktionsnedsättning, ska få möjlighet att besöka och uppleva vår historia ute i landskapet. Därför har man gjort ljudguider i radioteaterform samt en syntolkning av området så att alla besökare i förväg kan få kunskap om förutsättningarna i området. Ljudguiderna ger dig möjlighet att träffa några av de människor som levde sina liv här i svunnen tid. Mjölnaren vid Brottby kvarn men även gårdsägaren till Brottby under järnåldern berättar sina historier.
Även össebykyrkoruin berättar sin historia.
Ljudguiderna kan laddas ned från Stockholms läns museum.
http://www.irismedia.se/brottby