Tillgängligt landskap åt alla.

Invigning av Tillgänglighet åt alla den 11 september 2011.

Kul att få vara bland de allra första i landet med en sådan satsning!

Gabriele Prenzlau-Enander från Stockholms Läns  Museum har lett projektet tillsammans med Gunnar Häger från Sveriges  Hembygdsförbund .

 

    Syftet med projektet är att alla, även personer

     med funktionsnedsättning, ska få möjlighet att

     besöka och uppleva vår historia ute i landskapet.

     Därför har man gjort ljudguider i radioteaterform

     samt en syntolkning av området så att alla

     besökare i förväg kan få kunskap om förutsätt-

     ningarna i området.

 

     Ljudguiderna ger dig möjlighet att träffa några av

     de människor som levde sina liv här i svunnen tid.

     Mjölnaren vid Brottby kvarn men även gårdsägaren

     till Brottby under järnåldern berättar sina

     historier. Även Össeby kyrkoruin berättar sin

     historia.

 

    Ljudguiderna kan laddas ned från Stockholms läns

    museum.

 

http://www.irismedia.se/brottby