Remiss på förslagt till öP för Vallentuna kommun - sammanfattningen

Hembygdsföreningens synpunkter i sammandrag

De stycken som beskriver nuläge och historisk utveckling är som regel utmärkta. Där­emot skulle föreningen gärna se en mer offensiv skrivning då det gäller natur- och kulturmiljö. Det är inte bara bebyggelse som är viktigt i kommunen, utan fungerande natur- och kulturmiljöer har betydelse för den sociala hälsan i betydligt större ut­sträckning än vad som kommer fram i kommunens skrivningar. Till detta kommer naturligtvis dessa områdens betydelse för djur- och växtliv, samt för tolkning av och förståelse för natur- och kulturlandskapet samt för kulturarvet. Föreningen är tveksam till en industrietablering söder om Stora Karby säteri. Detta är ett skyltläge för Karby/Brottby och om inte detta område kan hållas snyggt blir det en dålig reklam för samhället. 

De östra delarna av kommunen är också en del av Vallentuna. Skrivningarna är ibland lite väl mycket centralortsfixerade och tyder ibland på att det kan saknas kunskaper om den f.d. össeby kommun.

 

Text : Hans-Georg Wallentinus