Välkommen till vinterns program 2018–2019 i Össeby Hembygdsförening!

Sjöförbindelserna på Långhundraleden, äventyr och samröre med omvärlden står nu i fokus. I Halle Söderbergs romantiserade skildring Toftesta holmes hemligheter berättas hur bygdens folk samlades och besegrade danska och ryska styrkor på 1500- och 1700-talen. I de kommande föredragen får vi lite mer perspektiv på vad som egentligen låg bakom de sägenomspunna händelserna. Det blir även program om torpet Sundbyberg och ett naturhus i Sundby, dessutom sedvanlig nyårsbön i kyrkoruinen på nyårsafton och årsmöte längre fram. Väl mött!


Nyårsafton den 31 december kl 18 i Össeby kyrkoruin.

Nyårsbön. Traditionellt program. Samarrangemang med Össeby församling

Söndag den 24 februari kl 13 i Kvarnstugan, Brottby. Fika från kl 12.

Långhundraleden och världen omkring.

Långhundraleden går mellan Österåker och Uppsala. Men det finns kopplingar åt många andra håll i världen och tiden.  En del av kopplingarna kan vi få grubbla över tillsammans med Bertil Hellsten som råkar bo vid Långhundraleden, i Frösunda.


Torsdag den 7 mars kl 19 i Kvarnstugan, Brottby. Fika från kl 18.30.


Biskopstuna – borgen vid Långhundraledens mynning och dess strategiska betydelse.

Arkeologen Ann Marie Hållans Stenholm berättar om nya rön från sommarens uppmärksammade utgrävningar vid borgruinen Biskopstuna. Vi får veta mer om den roll som borgen har spelat i landskapet.
På utgrävningsprojektets webbsida kan man läsa: ”Biskopstuna, även kallad Tuna omnämns i skriftliga källor redan i slutet av 1200-talet. Det var från Tuna som skatten till kyrkan drevs in från hela södra Roslagen. Under medeltiden tillhörde borgen ärkebiskoparna och dess strategiska läge vid mynningen till en stor vattenled gjorde den viktig.

Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet var Biskopstuna i hetluften under dåvarande politiska strider mellan Sverige och Danmark, bland annat ska riksföreståndaren Sten Sture d.ä. plundrat borgen 1497. Biskoparna stödde nämligen den danske kungen.


”Borgen var under flera hundra år dold inne i en jordkulle innan forskare och arkeologer började intressera sig för den på 1920-talet. Den är idag en ruin, inbyggd i en träbyggnad. En åtta meter bred vallgrav är till stora delar bevarad utanför sten­huset”.

Se vidare: http://arkeologerna.com/uppdrag/biskopstuna/Söndag 17 mars kl 13 i Kvarnstugan, Brottby. Fika från kl 12.

Sundbyberg och Sundby naturhus.

Långt upp längs Sundbyvägen står Sundby naturhus. Tanken är att hushållet ska spara så mycket som möjligt med energi och naturresurser. Naturhuset är ett ”hus i växthus”, där hushållets avlopp efter sedimentation, används som gödning och bevattning i växthuset. Björn och Hans-Georg Wallentinus berättar om naturhuset och dess föregångare på platsen, torpet Sundbyberg.


Måndag den 25 mars kl 19.30 i Vada församlingshem.


Föreningens årsmöte.

Separat kallelse med årsmöteshandlingar och program kommer längre fram.Söndag den 31 mars kl 13 i Kvarnstugan, Brottby. Fika från kl 12.

Brända hemman i Roslagen 1719.

Vi uppmärksammar 300-årsminnet av den ryska flottans anfall i Stockholms skärgård med 200 fartyg och 20 000 soldater. Gunnar Lind som har forskat om de förödande härjningarna, kommer till oss och berättar om hur det var. På hans webbsida kan man läsa:

" I stort sett hela skärgården ödelades. Mer än tusen gårdar brändes ner till grunden och tio tusen skärgårdsbor blev utblottade medan huvudstaden och det svenska försvaret såg på. Många blev misshandlade, tillfångatagna, torterade och våldtagna, men nästan alla blev hemlösa ”.

I anslutning till föredraget ges möjlighet att köpa Gunnar Linds nya bok Brända hemman Roslagen som utkommer i mars 2019.
Se även http://brandahemman.se/ .
Även Halle Söderbergs bok ”Toftesta holmes hemligheter” kommer att finnas till försäljning.


 

Vi önskar alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Börje Sjöman

Hans-Georg Wallentinus

Elisabeth Ivarsson

Hans Bjurner

(ordförande)

(vice ordförande)

(sekreterare)

(kassör)

08 512 411 42

070 494 04 11

08 511 725 86

072 315 40 08

070 610 51 71