Hembygdsvänner,

Var hälsade kära vänner till vår Hembygdsgård.

Vi har glatt oss att i många år fira midsommar här vid Kvarnstugan och kvarnen.
Vi har rest midsommarstång och önskat välgång för vår bygd.

I år blir inte det möjligt.

Så snart som möjligt kommer vi att öppna våra dörrar och välkomna till nya aktiviteter.

Tills dess kommer underhållsarbete utföras här.

Össeby hembygdsförening önskar alla och envar en härlig sommar

Bästa hälsningar,
gm Börje

 

 

 

Börje Sjöman

Hans-Georg Wallentinus

Elisabeth Ivarsson

Åse Lindholm

(ordförande)

(vice ordförande)

(sekreterare)

(kassör)

08 512 411 42

070 494 04 11

08 511 725 86

070-2367725

070 610 51 71