Årets bussutflykt går till byggnadsminnen och kulturhistoriska platser i Uppsala län med lokala guider.

Buss med Hans Bjurner som chaufför avgår från Kårsta torg kl 8.00 och från Karby busshållplats kl 8.20. Föranmälan senast den 20 september till Börje Sjöman, 070-6105171 eller borje.sjoman@telia.com. En deltagaravgift (som inkluderar resa, guider, lunch och fikaservering två gånger) tas upp kontant på bussen, för medlemmar 500 kr per person. För dem som inte är medlemmar blir det 650 kr (merkostnaden motsvarar medlemsavgiften till föreningen). Hemkomst ca 17.30.

Söndagen den 13 oktober i Kvarnstugan.

Servering kl 12.00–15.00. Kl 13.00 berättar Sigge Rahmqvist om
Stormannagodsen i Vada
Föredrag om gårdarna Benhamra och Vada, de medeltida ägarna och deras ätter.

Sigill för ärkebiskop Peter Filipsson (Petrus Philippi). Under föredraget får vi närmare bekantskap med honom och hans Vada-släkt.

Söndag den 20 oktober kl 14

Björn Wallentinus visar Sundby naturhus
I våras hade vi en programpunkt om Sundby naturhus och nu finns det möjlighet att besöka huset och se på upplägget för hus i växthus, byggteknik/bygglösningar och lokalt omhändertagande av avlopp.
Endast för föreningsmedlemmar. Björn ger lite rabatt på avgiften, så priset är 100 kronor för er som är medlemmar. Björn kan bara ta ett begränsat antal besökare, så det behövs en förhandsanmälan till Hans-Georg Wallentinus, e-post hgw@conec.se eller Messenger/telefon 0704940411 senast onsdag 16 oktober. Först till kvarn gäller.

Adressen: Sundby 80 – ta Sundbyvägen rakt upp från Bilisten och en knapp kilometer (förbi Sundbygårdarna). Ta gärna en promenad om möjligt, det kan bli trångt med bilar.


Söndagen den 27 oktober 2019 i Kvarnstugan.
Servering kl 12.00–15.00.
Kl 13.00 berättar Hans-Georg Wallentinus om
Kartor på Internet – från Sveriges första storskaliga kartor till Google Maps
Äldre och nyare kartor är bland de viktigaste hjälpmedlen i släktforskningen. Men för den som inte är släktforskare, kan kartorna ändå vara en skönhetsupplevelse. Hans-Georg ska introducera olika kartor och kartdatabaser på nätet, från 1630-talets första storskaliga kartor, över Lantmäteriets
historiska kartdatabas och till dagens Google Maps, kommunkartor och topoblad. Riksantikvarieämbetets Fornsök inte att förglömma.

Åkerby i Garns socken

 

Vi önskar alla medlemmar en riktig trevlig vår!

Börje Sjöman

Hans-Georg Wallentinus

Elisabeth Ivarsson

Hans Bjurner

(ordförande)

(vice ordförande)

(sekreterare)

(kassör)

08 512 411 42

070 494 04 11

08 511 725 86

072 315 40 08

070 610 51 71