Program december 2017 t.o.m. April 2018

 


Söndagen den 17 december kl 18.00.

 

Julkonsert i Kårsta kyrka.

 

Össeby Kyrkokör skapar skön stämning med klingande juläpplen.

Familjeorkester Dahlkvist med vänner står för fiolerna under ledning av  Inger Dahlkvist.

Samarrangemang med Össeby församling och Vallentuna kulturnämnd.

 

 


Nyårsafton den 31 december kl. 18.00

Nyårsbön i Össeby kyrkoruin

Ingrid Edgardh, präst, och Inger Dahlkvist, kyrkomusiker, står för programmet. Glögg, musik, bön och diktläsning utlovas.


Söndagen den 11 februari kl. 13.00

Föreläsning och mingel i Vallentuna kulturhus

De arkeologiska undersökningarna i Molnby 2016 och 2017 genererade mycket spännande material. Analyserna pågår i detta nu och arkeologerna vill gärna delge oss sina resultat. De inleder med en föreläsning i Kulturrummet kl. 13.00, därefter följer frågestund och mingel med dryck och tilltugg då det också finns möjlighet att diskutera spännande spörsmål med arkeologerna.


Söndagen den 25 februari kl. 12.00–15.00

Söndagsöppet i Kvarnstugan

Kl. 12.00 öppnar serveringen, och kl. 13.00 blir det ett program om kvarnar. Lars Falk berättar om kvarnarnas utveckling i historien, såväl vatten- som vinddrivna, om funktion och byggnadssätt. Hans-Georg Wallentinus ger en lokal orientering om förekomsten av kvarnar i vår egen bygd.


Söndagen den 11 mars kl. 12.00–15.00

Söndagsöppet i Kvarnstugan

Kl. 12.00 öppnar serveringen, och kl. 13.00 berättar Österåkers hembygds- och fornminnesförening om sin verksamhet. Föreningen är mycket engagerad i Åkers kanals historia och vi räknar med att någon i föreningen berättar lite om det. Programmet är en uppföljning av vårt besök i Österåker under hösten. Obs: Med reservation för eventuell ändring av detta program, se föreningens hemsida www.ossebyhbf.se och Facebook som kommer att vara uppdaterade med aktuell information.


Måndagen den 19 mars kl. 19.30

Årsmöte i Össeby-Garns församlingshem

Kallelse och årsmöteshandlingar utskickas separat till föreningens medlemmar.


Söndagen den 8 april kl. 12.00

Söndagsöppet i Kvarnstugan

Kl. 12.00 öppnar serveringen. Kl. 13.00 uppmärksammar vi folkskolan som under 2017 fyllde 175 år. Birgitta Biesheuvel berättar om varför man införde folkskolan och om pionjärerna och deras intentioner. I Angarn, Vada, Kårsta och Össeby-Garn har så vitt vi vet funnits inte mindre än 15 skolor (före de nuvarande Karby- och Kårstaskolornas tillkomst). Börje Sjöman berättar, bland annat med bilder från Vallentuna bildarkiv.


Programmet är i samarrangemang med Kulturnämnden i Vallentuna kommun och Össeby församling.


Ett nytt program utkommer för våren och sommaren, bland annat med vandring, midsommarfirande och söndagsöppet. 


 

Vid behov av vägbeskrivning, eventuell samåkning eller andra frågor, ring gärna nedanstående kontaktpersoner.

 

 Varmt välkommen, hälsar styrelsen genom,

Börje Sjöman

Hans-Georg Wallentinus

Elisabeth Ivarsson

Ingemar Ramström

(ordförande)

(vice ordförande)

(sekreterare)

(kassör)

08 512 411 42

070 494 04 11

08 511 725 86

070 654 08 39

070 610 51 71      

Arrangör: Össeby hembygdsförening i samverkan med Vallentuna kulturnämnd.