Verksamhetsplan 2019

Vision

"Att av våra medlemmar uppfattas som en av de bästa hembygdsföreningarna, att värna om hembygdens natur- och kulturmiljö och kulturarv, samt att föra kunskaperna vidare till kommande generationer"

  Ambition

Strategi

Målsättning 2018

Långsiktigt mål

Styrelsen för Össeby hembygdsförening

2018-03-01