Verksamhetsplan 2016

 

Vision

 

"Att av våra medlemmar uppfattas som en av de bästa hembygdsföreningarna,
att värna om hembygdens natur- och kulturmiljö och
kulturarv, samt att föra kunskaperna vidare till
kommande generationer"

 

 

Ambition

 

 

Strategi

 

 

Målsättning 2016

 

Att fortsätta med det ständigt pågående underhållsarbetet av Kvarnstugan.

 

Långsiktigt mål

 

 

Styrelsen för Össeby hembygdsförening

Hemsida: www.ossebyhbf.se

2016-05-13