Verksamhetsplan 2016

Vision

"Att av våra medlemmar uppfattas som en av de bästa hembygdsföreningarna, att värna om hembygdens natur- och kulturmiljö och kulturarv, samt att föra kunskaperna vidare till kommande generationer"

Ambition

Strategi Målsättning 2016Att fortsätta med det ständigt pågående underhållsarbetet av Kvarnstugan. Långsiktigt mål Styrelsen för Össeby hembygdsförening