Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

 

Medlemsavgift 150 kr per person och år

Plusgiro 61 27 46 - 8

Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell E-post adress

 

Össeby Hembygdsförening