t>

Ljudguide för historisk vandring i Brottby

Brottby kvarn och Kvarnstugan.

Ljudguide för historisk vandring i Brottby: Brottby kvarn, Kvarnstugan och Össeby kyrkoruin.
Klicka på det ansnitt du vill lyssna på.
Frågor: Hans-Georg Wallentinus (hgw@conec.se).

Välkommen!


Gravfältet


Järnåldersgravfältet - dramatiserat


Järnåldersgravfältet - förklaring


Till kvarnen


Kvarnen - dramatiserat


Kvarnen - förklaring

Till Kvarnstugan


Kvarnstugan - dramatisering


Kvarnstugan - förklaring


Till Össeby kyrkoruin


Össeby kyrkoruin - dramatisering


Össeby kyrkkoruin - förklaring

Hans-Georg.

Sidan senast uppdaterad: 2018