Länkar till ÖHF hemsida:


Angarnsgruppen http://www.angarngruppen.se/
Arbetsgruppen Långhundraleden http://www.langhundra.nu/al/
Historiska Museet http://www.historiska.se/
Klockarborgs Vänner http://www.skolor.vallentuna.se/klockarborg.htm
Kårsta - Ekskogen nytt http://www.karsta.nu/
Riksantikvarieämbetet http://www.raa.se/
Runstenar http://www.raa.se/arkeologi/runstenar.asp
Stockholms läns hembygdsförbund http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1153
Stockholms Läns Museum http://www.lansmuseum.a.se
Sveriges hembygdsförbund http://www.hembygd.se
Upplands fornminnes förening och Hembygdsförbund http://www.hembygd.se/index.asp?Lev=1861
Vallentuna Kommun http://www.vallentuna.se/