Återinvigning av Brottby kvarn 27 september 2015

 


Från återinvigningen av Brottby kvarn.

Film och ljud från återinvigningen av Brottby kvarn 27 september 2015.
Frågor: Hans-Georg Wallentinus (hgw@conec.se).

Kvarnhistorik, Börje Sjöman (mp3)
Kvarnhistorik, Börje Sjöman

Kvarnen - dramatiserat (mp3).
Kvarnen - dramatiserat

Chris Heister inviger (mp3).
Chris Heister inviger

Stockholms läns hembygdsförbund (mp3).
Stockholms läns hembygdsförbund

Vallentuna kommuns kulturnämnd
(mp3).
Vallentuna kommuns kulturnämnd

Video från kvarninvigningen (mp4).
Video från kvarninvigningen


Folkmusikgruppen Rim, från kvällskonserten (mp3).
Folkmusikgruppen Rim, från kvällskonserten

De övriga numren från kvällskonserten i Kårsta-Ekskogens bygdegård finns på Rim:s CD
(gå till Rim:s hemsida och klicka på "Music").

Hans-Georg.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01