Bilaga 1.  Kvarngruppens rapport för år 2016  
Bilaga 2.  Kyrkoruingruppens rapport för år 2016

Bilaga 1:
Kvarngruppens rapport för år 2016

Kvarngruppens sammansättning utgjordes under 2016 av Bengt Lundberg, Carl Spetz och Börje Sjöman

Efter den omfattande satsningen på kvarnens maskineri med mera som pågått under de senaste åren fram till
invigningen 2015, har det nu gångna året övergått i ett något lugnare tempo.

Carl Spetz har tillverkat och tjärat de 16 luckor som återstod för att helt kunna täcka alla kvarnens åtta vingar.
Sammanlagt finns nu därför 48 monteringsbara vingluckor, sex till varje vinge, för att få snurr på vingarna.
Luckorna sattes upp på vingarna under våren och togs ner under hösten.

Carl Spets har också förstärkt vingnavet med trä mellan varje vinge, och lagat ett sönderslaget fönster.

Därutöver har klottersanering utförts.

Össeby-Garn den 30 januari 2017

Börje Sjöman

Bilaga 2 :
Kyrkoruingruppens rapport för år 2016

Kyrkoruingruppen har under 2016 utgjorts av Bengt Dahlbeck, Ann-Charlotte och Robert Einebrant, Carl Spetz samt Börje Sjöman.

Altare och bänkar har omhändertagits för vinterförvaring på Brottby gård, som också svarat för allmän tillsyn av kyrkoruinen.

Kyrkoruingruppen har dessutom deltagit i olika bestyr för friluftsgudstjänster och nyårsbön som varit samarrangemang med Össeby församling.

Össeby-Garn den 30 januari 2017

Börje Sjöman