Medlemmar som tilldelats hedersutmärkelser

för insatser inom Össeby hembygdsförening


Hedersnål med lagerkrans
Ivar Karlsson 1979
Karin Karlsson 1979
Greta Jerrefalk 1979
Roland de Thorey 1980
Bengt Lillje 1980
Werner Bauer 1981
Sigbritt Sneitz 1982
Anders Sjöberg 1988
Berit Bergkvist 1989
Solveig Lång 1990
Styrbjörn Syvertsen 2001
Siv Gustavson 2002
Hildur Kumerius 2002
Bengt Dahlbeck 2003
Anna Jerrefalk 2003
Maj-Britt Sundgren 2004
Kerstin Persson 2005
Ulla Hewer 2006
May-Britt Lundquist 2006
Ulf Lundquist 2006
Marianne Carlston 2016
   
   
Hedersnål
Kristina Berthilsson 1981
Anders Jacobson 1981
Gideon Franzén 1981
Sven Larsson 1981
Lilly Öhlin 1981
Hans Lundberg 1990
Gerd Nielsen 1990
Agneta Dahlbeck 1991
Eva Ericsson 1991
Maj-Britt Sundgren 2000
Mike Hewer 2005
Gunnar Ahlén 2006
Karl-Ivar Karlsson 2012
Börje Lindman 2015
   
Hedersmedlemmar
Harald Skoglund (enligt en förteckning 1974 och föreningens verksamhetsberättelse 1975 "ständig hedersledamot") fr o m 1974
Ivar Karlsson fr o m 1987
Gunnar och Margareta Dahlbeck fr o m 1998
Bertil och Gerd Bergkvist fr o m 2001
Bengt Lundberg fr o m 2016
Carl-Gustaf Spets fr o m 2016
   
   
Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj
Roland de Thorey 1975
   
Stockholms läns hembygdsförbunds hedersdiplom
Börje Sjöman 2001
Bengt Dahlbeck 2011
Siv Gustavson 2011
Kerstin Persson 2011
   
Lions kulturstipendium
Börje Sjöman 2002
 
Vitsippspriset
Börje Sjöman 2011