Hembygdsvänner!
Det blev en högtidlig och stämningsfull avslutning på sommarsäsongen med Tannasg Pipe Band, säckpipor och skotsk musiktradition. Dessutom rekordmånga besökare! Söndagarna med musik och servering i hembygdsgården har hållit hög klass och blivit mycket uppskattade. Även midsommarfirandet samlade många besökare och medverkande i god och glad stämning. Med andra ord, en lyckad sommar. Varmt tack till er alla som varit med!
Vi ser nu fram emot höstprogrammet med utflykt och en hel del annat intressant. Det blir en uppföljning av de teman som vi påbörjade tidigare under året: de medeltida stormannaätterna i Vada, ärkebiskopsborgar och naturhus. Men även kartor, alltifrån från 1630-talet till dagens Google Maps. Väl mött under en händelserik höst!
/Börje Sjöman, ordförande


Kvarnstugan- vår hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össeby hembygdsförening är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz

18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8


Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro   61 27 46 – 8.

Kårstaby Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.

Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  
Barndomsminnen av Märta Kraemer
bokbok bak

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse. I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)

Össebydräkter finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.

Össeby hembygdsförenings verksamhet.
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter.
Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad? Ta kontakt med oss.