Jul- och nyårshälsning med goda nyheter!
 
Kulturnämnden har beslutat att stödja vår programverksamhet ekonomiskt under 2021 i samma omfattning som föregående år. När läget medger ser vi fram emot att komma igång igen med aktiviteter.
 
Vi har också fått respons från kommunen på vårt upprop för Skolmuséet. Från och med den 1 januari tar kulturnämnden över ansvaret för muséet. En utställningsproducent kommer att få utökad tid för att se över hur verksamheten kan utvecklas. Kulturförvaltningen önskar samarbete med oss, och vi bidrar givetvis efter bästa förmåga med idéer och erfarenheter.
 
Vi önskar alla hembygdsvänner en God Jul med förhoppning om ett bättre kommande år!

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Här nedan har ni aktuella årshandlingar.

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan Össeby Hembygdsförening

Budget 2020

Årsmöteskallelse 2020

 


Vår ständige dansledare Ingemar Ramström har gått bort i en ålder av 82 år. 

Ingemar ledde dansen alla de elva Midsomrar hembygdsföreningen firat i Kvarnstugan och han har länge varit en trogen deltagare i föreningens aktiviteter. 

Åren 2008-2017 var han kassör i hembygdsföreningen och därefter revisor. Han ansvarade dessutom under många år för gräsklippning och annat skötsel av föreningens tomt.
Förutom i Össeby hembygdsförening var han aktiv i en mängd andra föreningar i bygden och kommer saknas av många. 

Ingemar tilldelades 2018 Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med lagerkrans för sina insatser i föreningen.

 

 

Össeby Hembygdsförening 50 år hedrad med egen fana!
 
Till vår stora glädje har Stiftelsen Sveriges Nationaldag tilldelat Össeby Hembygdsförening en fana. Det är en flagga fäst på bärbar stång, försedd med mässingsskylt som har inskriptionen ”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2020” och fanspets med Vasakärve.
 
Anledningen är att föreningen fyller 50 år. 1970 var ju året då den dåvarande kyrkoruinföreningen utvecklades och hembygdsföreningen därigenom fick sin nuvarande form.
 
Normalt brukar fanor utdelas av kungen eller landshövdingarna i de olika länen. Men i år är ju det mesta annorlunda, och så även nationaldagsfirandet. I länken nedan finns en inspelning av landshövdingens tal och namnen på de föreningar i Stockholms län som fått flagga eller fana.
 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-06-05-foreningar-far-flaggor-och-fanor-pa-nationaldagen-den-6-juni.html


Kvarnstugan- vår hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz

18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8


Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro   61 27 46 – 8.

Kårstaby Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  
Barndomsminnen av Märta Kraemer
bokbok bak

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse. I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)
Össebydräter finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.

Össeby hembygdsförenings verksamhet.
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter.
Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad? Ta kontakt med oss.