Kvarnstugan vår hembygdsgård
Besöksadress: Gamla Norrtäljevägen 791
 
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck
Tänk på att hyra Kvarnstugan till våren,
sommarens och höstens fester
För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta
Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90. 
 
Össeby hembygdsförening är verksam i socknarna
Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8

 


 

Program under oktober 2017

 


 

Söndagen den 1 oktober.  Höstutflykt i Roslags-bygder.

 

Årets bussutflykt går till Edsbro, Söderby-Karl och Roslags-Bro.

 


 

 

Buss med Åke Uddén som chaufför avgår från Kårsta torg kl 8.20, Karby busshållplats kl 8.50. Föranmälan senast den 22 september till Börje Sjöman, 070-6105171 eller borje.sjoman@telia.com. En deltagaravgift (som inkluderar resa, guider, lunch och fikaservering två gånger) tas upp kontant på bussen, för medlemmar 400 kr per person. För dem som inte är medlemmar blir det 525 kr (merkostnaden motsvarar medlemsavgiften till föreningen). Hemkomst ca kl 17.30-18.00.
Össeby-dräkter

finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.


Medlemsavgiften

till Össeby Hembygdsförening är 125 kr per person och kan insättas på föreningens plusgiro  61 27 46 – 8.

 


 

Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby Hembygds-förening har givit ut, kan beställas via Össeby Hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984.

En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Styrelsen 2017
Ordförande ansvarig utgivare Börje Sjöman 08-512 411 42 Össeby-Garn
E-post: borje.sjoman@telia.com
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus 08-510 104 31 Össeby-Garn
E-post: hgw@conec.se
Sekreterare Elisabeth Ivarsson 08-511 725 86 Vallentuna
E-post: lisaelisabeth.ivarsson@gmail.com
Kassör Ingemar Ramström 070-6540839 Angarn
E-post: ingram@algonet.se      
Webbredaktör May-Britt Lundquist 08-512 352 06 Kårsta
E-post: malu@ullu.se      

Uppdaterad 2017-09-11

Sida/sidor:

Start


För ytterligare information, se även Össeby Hemgbygdsförening på facebook. 


Tillsyn av runstenar och andra fornminnen

Vi har förut haft en fornminneskommitte', bestående av dem som åtagit sig att vara faddrar för runstenar och andra fornminnen. Vi skulle nu gärna vilja få igång denna kommitte' igen. Fadderskapet är viktigt och behöver följas upp.                               

Om någon känner för denna fråga, kontakta Börje Sjöman, 070 610 51 71.

   
Össeby hembygdsförenings verksamhet.
 
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad av att vara mer aktiv i föreningen.
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
 
Mattias Andersson, Össeby
08-/070-511 710 81
 
Bengt Dahlbeck, Garn
08-512 410 71
Edith Arbjörk, Kårsta
08-512 352 97