Kvarnstugan vår hembygdsgård
Besöksadress: Gamla Norrtäljevägen 791
 
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck
Tänk på att hyra Kvarnstugan till våren,
sommarens och höstens fester
För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta
Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90. 
 
Össeby hembygdsförening är verksam i socknarna
Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8

 


 

Program under november och december 2017


 

Torsdagen den 16 november kl 19.00.

 

Inbjudan till Vita huset i Österåker.

 

Österåkers hembygds- och fornminnesförening bjuder in oss till sin hembygdsgård, Vita huset (som numera är rött) i Ekbacken, Åkersberga.

Vi berättar om våra verksamheter och pratar om gemensamma aktuella frågor, bland annat Garnsbro med Hans-Georg Wallentinus. 

 

Samåkning från parkeringen nedanför Kvarnstugan i Brottby kl 18.40.

 


Söndagen den 26 november kl 13.00.

 

Bokpresentation i Kårsta församlingsgård.

 

Den nya boken Kårstaby – Minnen från tre generationer presenteras av författarna Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin. Medverkar gör även Staffan Söderblom.

 

Servering och försäljning av boken.

 

 


Söndagen den 17 december kl 18.00.

 

Julkonsert i Kårsta kyrka.

 

Össeby Kyrkokör skapar skön stämning med klingande juläpplen.

 

Familjeorkester Dahlkvist med vänner står för fiolerna under ledning av  Inger Dahlkvist.

 

Samarrangemang med Össeby församling och Vallentuna kulturnämnd.

 

 


 Össeby-dräkter

finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.


Medlemsavgiften

till Össeby Hembygdsförening är 125 kr per person och kan insättas på föreningens plusgiro  61 27 46 – 8.

 


 

Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby Hembygds-förening har givit ut, kan beställas via Össeby Hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984.

En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Styrelsen 2017
Ordförande ansvarig utgivare Börje Sjöman 08-512 411 42 Össeby-Garn
E-post: borje.sjoman@telia.com
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus 08-510 104 31 Össeby-Garn
E-post: hgw@conec.se
Sekreterare Elisabeth Ivarsson 08-511 725 86 Vallentuna
E-post: lisaelisabeth.ivarsson@gmail.com
Kassör Ingemar Ramström 070-6540839 Angarn
E-post: ingram@algonet.se      
Webbredaktör May-Britt Lundquist 08-512 352 06 Kårsta
E-post: malu@ullu.se      

Uppdaterad 2017-01-01

Sida/sidor:

Start


För ytterligare information, se även Össeby Hemgbygdsförening på facebook. 


Tillsyn av runstenar och andra fornminnen

Vi har förut haft en fornminneskommitte', bestående av dem som åtagit sig att vara faddrar för runstenar och andra fornminnen. Vi skulle nu gärna vilja få igång denna kommitte' igen. Fadderskapet är viktigt och behöver följas upp.                               

Om någon känner för denna fråga, kontakta Börje Sjöman, 070 610 51 71.

   
Össeby hembygdsförenings verksamhet.
 
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad av att vara mer aktiv i föreningen.
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
 
Mattias Andersson, Össeby
08-/070-511 710 81
 
Bengt Dahlbeck, Garn
08-512 410 71
Edith Arbjörk, Kårsta
08-512 352 97