Tack för 2018. Välkommen till 2019 i Össeby Hembygdsförening!

Vårt nya års början kommer vi att minnas länge efter stormen Alfridas härjningar som vi hoppas bli förskonade från framöver.
Vårt nya program har skickats ut till alla medlemmar med en rad intressanta aktiviteter men först vill jag tacka alla som redan erlagt medlemsavgiften för detta år.
Ert stöd för vår verksamhet i bygden är ovärdeligt och ju fler vi blir, ju mer kan vi göra och påverka. Stort tack
Så till vad som händer framöver.
Sjöförbindelserna på Långhundraleden, äventyr och samröre med omvärlden står nu i fokus. I Halle Söderbergs romantiserade skildring Toftesta holmes hemligheter berättas hur bygdens folk samlades och besegrade danska och ryska styrkor på 1500- och 1700-talen. I de kommande föredragen får vi lite mer perspektiv på vad som egentligen låg bakom de sägenomspunna händelserna. Det blir även program om torpet Sundbyberg och ett naturhus i Sundby. Vi tar en titt på Biskopstuna-Borgen vid långhundraledens mynning och dess stategiska betydelse och naturligtvis den 25 mars i Vada församlingshem kl 19.30.
Allt detta i vinterns program här till vänster.

Väl mött!


Kvarnstugan- vår hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össeby hembygdsförening är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz

18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8


Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro   61 27 46 – 8.

Kårstaby Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.

Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  
Barndomsminnen av Märta Kraemer
bokbok bak

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse. I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)

Össebydräkter finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.
Tillsyn av runstenar och andra fornminnen
Vi har förut haft en fornminneskommitte', bestående av dem som åtagit sig att vara faddrar för runstenar och andra fornminnen. Vi skulle nu gärna vilja få igång denna grupp igen. Fadderskapet är viktigt och behöver följas upp.Om någon känner för denna fråga,
kontakta Börje Sjöman, 070 610 51 71.


Össeby hembygdsförenings verksamhet.
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter.
Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad av att vara mer aktiv i föreningen.
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
Mattias Andersson, Össeby
Bengt Dahlbeck, Garn
Edith Arbjörk, Kårsta
08-512 352 97


Styrelsen för Össeby Hembygdsförening
Ordförande ansvarig utgivare Börje Sjöman 08-512 411 42 Össeby-Garn
E-post: ossebyhbf@telia.com
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus 08-510 104 31 Össeby-Garn
Sekreterare Elisabeth Ivarsson 08-511 725 86 Vallentuna
Kassör IHans Bjurner 072-315 40 08 Kårsta
Webbredaktör May-Britt Lundquist 08-512 352 06 Kårsta