Kvarnstugan vår hembygdsgård
Besöksadress: Gamla Norrtäljevägen 791
 
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck
Tänk på att hyra Kvarnstugan till våren,
sommarens och höstens fester
För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta
Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90. 
 
Össeby hembygdsförening är verksam i socknarna
Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8

 


 

Program under januari - februari 2018


Söndagen den 11 februari kl. 13.00

Föreläsning och mingel i Vallentuna kulturhus

De arkeologiska undersökningarna i Molnby 2016 och 2017 genererade mycket spännande material. Analyserna pågår i detta nu och arkeologerna vill gärna delge oss sina resultat. De inleder med en föreläsning i Kulturrummet kl. 13.00, därefter följer frågestund och mingel med dryck och tilltugg då det också finns möjlighet att diskutera spännande spörsmål med arkeologerna.

Obs! Obligatorisk föranmälan till asa.berger@arkeologikonsult.se senast måndagen den 29/1.


Söndagen den 25 februari kl. 12.00–15.00

Söndagsöppet i Kvarnstugan

Kl. 12.00 öppnar serveringen, och kl. 13.00 blir det ett program om kvarnar. Lars Falk berättar om kvarnarnas utveckling i historien, såväl vatten- som vinddrivna, om funktion och byggnadssätt. Hans-Georg Wallentinus ger en lokal orientering om förekomsten av kvarnar i vår egen bygd.


Medlemsavgiften

till Össeby Hembygdsförening är 125 kr per person och kan insättas på föreningens plusgiro  61 27 46 – 8.

 


Kårstaby Minnen från tre generationer

 

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.

Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker.

En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)

 

 


 

 

Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984.

En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)

 


 

Össeby-dräkter

finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.


Styrelsen 2017
Ordförande ansvarig utgivare Börje Sjöman 08-512 411 42 Össeby-Garn
E-post: borje.sjoman@telia.com
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus 08-510 104 31 Össeby-Garn
E-post: hgw@conec.se
Sekreterare Elisabeth Ivarsson 08-511 725 86 Vallentuna
E-post: lisaelisabeth.ivarsson@gmail.com
Kassör Ingemar Ramström 070-6540839 Angarn
E-post: ingram@algonet.se      
Webbredaktör May-Britt Lundquist 08-512 352 06 Kårsta
E-post: malu@ullu.se      

Uppdaterad 2018-01-15

Sida/sidor:

Program


För ytterligare information, se även Össeby Hemgbygdsförening på facebook. 


Tillsyn av runstenar och andra fornminnen

Vi har förut haft en fornminneskommitte', bestående av dem som åtagit sig att vara faddrar för runstenar och andra fornminnen. Vi skulle nu gärna vilja få igång denna kommitte' igen. Fadderskapet är viktigt och behöver följas upp.                               

Om någon känner för denna fråga, kontakta Börje Sjöman, 070 610 51 71.

   
Össeby hembygdsförenings verksamhet.
 
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad av att vara mer aktiv i föreningen.
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
 
Mattias Andersson, Össeby
08-/070-511 710 81
 
Bengt Dahlbeck, Garn
08-512 410 71
Edith Arbjörk, Kårsta
08-512 352 97