Kvarnstugan vår hembygdsgård
Besöksadress: Gamla Norrtäljevägen 791
 
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck
Tänk på att hyra Kvarnstugan till våren,
sommarens och höstens fester
För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta
Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90. 
 
Össeby hembygdsförening är verksam i socknarna
Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
ossebyhbf@telia.com
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz
Granberga 17
18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8

 


 

 

Stort TACK till alla som ännu en gång gjorde vårt midsommarfirande i Kvarnbacken så trevligt!

Tack till hembygdsföreningens alla goda feer, alla som bakat och skötte serveringen med Susanne L och Marianne Z-D som sammanhållande, Ris Peter som ledde stångresningen, Keps Perssons för musiken, Ingemar och Ingemar för dansledningen, Fredrik som gestaltade ”skurgumma” i dansen, Calle med tipsrundan, lotteriförsäljarna samt sponsorerna ICA Brottbyhallen, Bilisten, Ösby handelsträdgård och Brottby gård för lotterivinster. Men också och inte minst alla besökare för den goda och glada stämningen.

Den 12 augusti börjar söndagsöppet i Kvarnstugan, och då kommer Keps Perssons igen med musik. Det blir musik med olika medverkande och servering fem söndagar i rad. Men dessförinnan även den årliga exkursionen i Skesta hage den 8 juli. Vi ses!

Börje Sjöman


 

Program under juli tom september 2018


Söndag 8 juli kl 10.00 

Växter, fjärilar och andra insekter

Du får hjälp med att hitta och artbestämma. Samling vid Skesta hage parkering 10.00.

Kundskapskompetenskompleterande värdpar är Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Samexkursion med Angarngruppen.


Alla söndagar den 12 augusti-9 september kl 12.00-15.00

Söndagsöppet i Kvarnstugan

Serveringen öppnar kl 12.00

Musikprogram varje söndag kl 13.00

12 augusti      

 Evert Ländin, Gunnar Fransson och Åke Englund, blandat lätt underhållning med  välkända låtar.

19 augusti

Benny Johans kapell, visor och jazz.

26 augusti

Kjell Husberg med vänner, blandat med svenska visor och folkmusik.

2 september

Tannasg Pipe Band, Ris Peter med flera, Säckpipeband med kända låtar från skottland på höglandspipa.

9 september

Janingers blandar och ger, Jan och Inger Dahlkvist.


Söndag den 16 september kl 12.00

Vandring i Kårstaby

Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin författare till boken "Kårstaby - Minnen från tre generationer" guidar oss i Kårstaby. Samling vid Kårsta församlingsgård (intill Kyrkan).

Ta med fika.

Boken kommer att finnas på plats till försäljning, men den kan även beställas genom kontakt med Ann-Christin Lundin, (070-419 66 68 (pris 100 kr).


 

Medlemsavgiften

till Össeby Hembygdsförening är 125 kr per person och kan insättas på föreningens plusgiro  

61 27 46 – 8.

 


 

Kårstaby Minnen från tre generationer

 

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.

Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker.

En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)

 

 


 

 

Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse.

I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984.

En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)

 


 

Össeby-dräkter

finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.


Styrelsen 2017
Ordförande ansvarig utgivare Börje Sjöman 08-512 411 42 Össeby-Garn
E-post: ossebyhbf@telia.com
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus 08-510 104 31 Össeby-Garn
Sekreterare Elisabeth Ivarsson 08-511 725 86 Vallentuna
Kassör IHans Bjurner 072-315 40 08 Kårsta
Webbredaktör May-Britt Lundquist 08-512 352 06 Kårsta

Uppdaterad 2018-06-24

Sida/sidor:

Start


För ytterligare information, se även Össeby Hemgbygdsförening på facebook. 


Tillsyn av runstenar och andra fornminnen

Vi har förut haft en fornminneskommitte', bestående av dem som åtagit sig att vara faddrar för runstenar och andra fornminnen. Vi skulle nu gärna vilja få igång denna kommitte' igen. Fadderskapet är viktigt och behöver följas upp.                               

Om någon känner för denna fråga, kontakta Börje Sjöman, 070 610 51 71.

   
Össeby hembygdsförenings verksamhet.
 
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad av att vara mer aktiv i föreningen.
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
 
Mattias Andersson, Össeby
08-/070-511 710 81
 
Bengt Dahlbeck, Garn
08-512 410 71
Edith Arbjörk, Kårsta
08-512 352 97