Bästa hembygdsvänner!
Vi ser fram emot ljusare tider. Planeringen är i full gång och här kommer lite
aktuell information. Även om de utåtriktade aktiviteterna varit betydligt färre än vanligt under det senaste året, så har det hänt en del i föreningen.

Vi hade hoppats på midsommarfirande i hembygdsgården, men tyvärr blir det inte möjligt i år heller. En förtröstan är ändå att idéer börjar växa fram om att ta igen detta och återkomma med firande i form av en skördefest till hösten. Vad gäller årsavgiften har några medlemmar redan betalat för 2021, men till er andra vill vi medela att avgiften är densamma som i fjol, 150 kr per person. Hoppas vi snart ses igen!
Med hembygdshälsningar,
Börje Sjöman, ordförande


Söndagen den 30 maj
Guidad kyrkogårdsvandring i Angarn
Våra kyrkogårdar är kulturhistoriska minnesplatser. Här finns en intressant och viktig källa till vår bygdehistoria.
I samarbete med Össeby församling kommer vi att
uppmärksamma detta som ett tema framöver.
Vi börjar med Angarn.
Vad döljer sig bakom namnen på de gamla gravstenarna? Vilka byar eller gårdar kom personerna ifrån? Varifrån härstammade mannen som lät bygga väderkvarnen i Brottby? Vilka var kyrkvärdarna som fick sina namn i Angarns kyrkas storklocka?

Hur tedde sig livet kring kyrkan och affären en gång i tiden? Dessa och flera andra frågor kommer att besvaras och belysas.
Genom en grundlig research i kyrkoböcker och annan dokumentation har Susanne Lilja kartlagt bondesläkterna som hör ihop med de olika gravstenarna. Det har blivit ett omfattande grenverk mellan byarna i socknen.

Kerstin Bergkvist berättar om sin Angarns-släkt med rötter i 1600-talet. Vi vet att det finns fler intresserade som har lång släkttradition i Angarn, och ni är givetvis också välkomna att berätta.

Börje Sjöman leder den guidade turen.

Enligt de Corona-restriktioner som gäller för närvarande får vi inte vara fler än åtta personer.

Intresset har varit väldigt stort och grupperna blivit fulltecknade. därför lägger vi in ännu en vandring den 3/6 kl 18:00.
Föranmälan till Börje Sjöman 070-610 5171 senast lördag den 29 maj. Vi kommer att vara utomhus med möjlighet att hålla avstånd, och de som så önskar ska
också kunna gå in i kyrkan.

Det går bra att ringa Börje i händelse av frågor.

Annat som är på gång
• Söndagen den 29 augusti planeras det att bli en ny invigning av Skolmuseet med ett trevligt program. Från kommunen har vi fått meddelande att museet då ska vara renoverat och utställningarna upprustade. Boka redan nu in det datumet! Utförligt program kommer när vi närmar oss dagen.

• Utställningen DÅ & NU för framtiden – Tre arkiv visas i Kulturhuset i Vallentuna under perioden den 6 juni–11 september.
De tre arkiven som medverkar är Bildarkivet, Kommunarkivet och
Folkrörelsearkivet, bland annat kommer alla fem hembygdsföreningarna i
kommunen att särskilt presenteras. Invigning är planerad att bli på Nationaldagen den 6:e juni kl 14.00 i medverkan av riksarkivarie Karin Åström Iko.

• Flera medlemmar har hört av sig med önskemål att det ska bli en höstutflykt i år, om Corona-läget så medger, och det hoppas vi på. Kom gärna med förslag på resmål!

• Vi har planer på att underlätta för besökare med funktionshinder att ta sig till hembygdsgården. Hur det kommer att gå är ännu inte klart, men föreningen har ansökt om olika anslag för de tänkta åtgärderna.

• Det kan också nämnas att föreningen har ansökt hos Allmänna Arvsfonden om ett arvsavstående. I fjol avled vår medlem Inga Bergman i Lappdal, utan arvingar. Inga var den sjätte generationen av samma släkt som funnits på gården i nästan 200 år. Vår ansökan syftar till att arvsfonden ska avstå till föreningen den del av
kvarlåtenskapen som består av arkivhandlingar och en del inventarier i Ingas
gårdsmuseum och som har ett speciellt allmänt och lokalt intresse.
Kammarkollegiet handlägger ärendet i en speciell process, bland annat krävs
Länsstyrelsens yttrande. Vi väntar på beslut, men så här långt har Länsstyrelsen rekommenderat Kammarkollegiet att föreningens ansökan ska beviljas.

• Som läget är för närvarande får föreningens årsmöte anstå till sensommaren eller hösten.

Håll gärna utkik på föreningens Facebook-sida för information om eventuellt ytterligare tillkommande aktiviteter.

Som ni säkert läst i inledningsorden från vår ordförande kommer vi inte kunna ordna något midsommarfirande vid kvarnstugan denna sommar.
Det är väldigt tråkigt för alla.

Dock har vi en idé att anordna en skördefest i hembygdsgården framåt hösten om läget i vårt land förbättrats.
Vi återkommer med information om detta.
Vi presenterar nytt på vår hemsida och på vår Facebook-sida.


Kvarnstugan- vår hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn
Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens adress:
Össeby hembygdsförening
c/o Spetz

18691 Vallentuna
Föreningens postgiro: 612746-8


Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro   61 27 46 – 8.

Kårstaby Minnen från tre generationer

 

 

 

 

 

 

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8.
Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Boken kan också köpas genom att kontakta Ann-Christin Lundin, 070-419 66 68, eller Susanne Lilja, 070-436 21 40. Den säljs även i Kårsta kyrka. Priset är 100 kronor.
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Barndomsminnen av Märta Kraemer
bokbok bak

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut, kan beställas via Össeby hembygdsförenings postgiro 612746-8. Priset är 100 kr plus 42 kr porto. Det går även bra att beställa boken genom kontakt med Susanne Lilja, 070-436 21 40, varefter betalning kontant och hämtning kan ske efter överenskommelse. I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Össebydräter finns till salu, intresserade kan kontakta Börje Sjöman, 070-6105171.

Össeby hembygdsförenings verksamhet.
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter.
Dels i olika kommitter i styrelsen, men även som aktiv medlem.
Är Du intresserad? Ta kontakt med oss.