Kvarngruppens rapport för år 2017

Kvarngruppens utgjordes under 2017 av Bengt Lundberg, Carl Spetz och Börje Sjöman

Till följd av skadegörelse har de huvudsakliga insatserna bestått av att laga fönster och sanera klotter.

Vingluckorna sattes upp till sommaren och togs ner innan vintern.

Össeby-Garn den 6 februari 2018

Börje Sjöman

 

Kyrkoruingruppens rapport för år 2017 

Kyrkoruingruppen har under 2017 utgjorts av Bengt Dahlbeck, Ann-Charlotte och Robert Einebrant, Carl Spetz samt Börje Sjöman.

Altare och bänkar har omhändertagits för vinterförvaring på Brottby gård, som också svarat för allmän tillsyn av kyrkoruinen.

Kyrkoruingruppen har i övrigt deltagit i olika göromål i samband med samarrangemang med församlingen.

Össeby-Garn den 6 februari 2018

 

Börje Sjöman