Styrelsen

Ordförande/
ansvarig utgivare
Börje Sjöman
ossebyhbf@telia.com
08 512 411 42
070 610 51 71
Össeby-Garn
 
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus
08 510 104 31
070 494 04 11
Össeby-Garn
 
Sekreterare Elisabeth Ivarsson
08 511 725 86
070 287 11 27
Vallentuna
 
Kassör Åse Lindholm
070-2367725 Kårsta
 
Ledamot Carl Spetz
08 510 251 88 Össeby-Garn
 
Ledamot MariAnne Zeldenrust Dahlbeck
08 512 410 71
070 695 28 90
Össeby-Garn
 
Ledamot Robert Einebrant
08 512 410 01
070 540 16 68
Össeby-Garn
 
Suppleant  Anne Spetz
08 510 251 88
070 493 26 81
Össeby-Garn
 
Medlemsansvarig/Suppleant Suzanne Lilja
08 510 252 16
070 436 21 40
Össeby-Garn
 
Suppleant
Anna Mölgård
0739887266 Angarn
 
Suppleant Hans Bjurner
08 512 360 08
072 315 40 08
Kårsta
Suppleant Ris Peter Larsson
0708448454 Össeby-Garn
Suppleant Elisabeth Blomdin
0730203389 Össeby Garn
Suppleant Elisabeth Blomdin    
 
Revisorer
Ordinarie revisorer Åke Uddén och Ingemar Ramström med Monica Husberg som suppleant.
 
Valberedning
Föreningens valberedning består av Mattias Andersson (sammankallande) Bengt Dahlbeck  och Edith Arbjörk.  
 
Nytt verksamhetsår!  Ny styrelse?
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommittéer, i styrelsen, men även som aktiv medlem. Nu är valberedningen på jakt efter nya funktionärer till alla olika uppdrag i föreningen. Är Du intresserad av att vara med och dra Ditt strå till stacken och sitta med i styrelsen, eller vet Du någon som Du tycker vore lämplig och som Du vill tipsa valberedningen om?
 
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
Mattias Andersson, Össeby 08 511 710 81,  070 511 710 81
Bengt Dahlbeck 08 512 410 71,  070 491 23 44
Edith Arbjörk

08 512 352 97,  070 117 41 65