Styrelsen

Ordförande/
ansvarig utgivare
Börje Sjöman
borje.sjoman@telia.com
08 512 411 42
070 610 51 71
Össeby-Garn
 
Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus
hgw@conec.se
08 510 104 31
070 494 04 11
Össeby-Garn
 
Sekreterare Elisabeth Ivarsson
lisaelisabeth.ivarsson@gmail.com
08 511 725 86
070 287 11 27
Vallentuna
 
Kassör Ingemar Ramström
ingram@algonet.se
070 654 08 39 Angarn
 
Ledamot Carl Spetz
carl.spetz@swipnet.se
08 510 251 88 Össeby-Garn
 
Ledamot Marianne Dahlbeck
majadahlbeck@gmail.com
08 512 410 71
070 695 28 90
Össeby-Garn
 
Ledamot Robert Einebrant
robert.einebrant@brottbygard.se
08 512 410 01
070 540 16 68
Össeby-Garn
 
Suppleant  Anne Spetz
annespetz@yahoo.se
08 510 251 88
070 493 26 81
Össeby-Garn
 
Suppleant Suzanne Lilja
sus.lilja@hotmail.com
08 510 252 16
070 436 21 40
Össeby-Garn
 
Suppleant
Solveig Eriksson
solosby@outlook.com
08 512 413 55
070 390 18 15
Össeby-Garn
 
Suppleant Hans Bjurner
hansbjurner@gmail.com
08 512 360 08
072 315 40 08
Kårsta
Suppleant Ris Peter Larsson
rispeter@outlook.com
 
073 982 51 72
Össeby-Garn
Suppleant Anna Mölgård
anna.molgard@telia.com
073 988 72 66 Angarn
       
Revisorer
Ordinarie revisorer Håkan Wahlström och Åke Uddén med Monica Husberg som suppleant.
 
Valberedning
Föreningens valberedning består av Mattias Andersson (sammankallande) Bengt Dahlbeck  och Edith Arbjörk.  
 
Nytt verksamhetsår!  Ny styrelse?
Det finns alltid plats för Dig i Össeby hembygdsförenings verksamheter. Dels i olika kommittéer, i styrelsen, men även som aktiv medlem. Nu är valberedningen på jakt efter nya funktionärer till alla olika uppdrag i föreningen. Är Du intresserad av att vara med och dra Ditt strå till stacken och sitta med i styrelsen, eller vet Du någon som Du tycker vore lämplig och som Du vill tipsa valberedningen om?
Hör av Dig till någon av oss i valberedningen
Mattias Andersson, Össeby 08 511 710 81,  070 511 710 81
Bengt Dahlbeck 08 512 410 71,  070 491 23 44
Edith Arbjörk

08 512 352 97,  070 117 41 65